191111_Cadix

Cadix B'6

AG Vespa organiseerde een ontwerpprijsvraag voor het ontwerp van een levendige hub / baken op dit strategisch gelegen bouwblok aan de ingang van de Cadixwijk. Een nieuw stapelhuis als een multifunctioneel en flexibel kantoorgebouw, aanvankelijk. De driehoekige kavel waar het gebouw zal komen, gelegen aan de Londonstraat en Kattendijkdok Oostkaai, heeft een bijzondere historische betekenis: op deze plek tussen haven, stad en Schelde werd altijd markt gehouden. Een passende plek dus voor een casco gebouw voor bedrijven, commercie en publieke activiteiten.

Multifunctioneel en flexibel kantoorgebouw
Wedstrijdontwerp, besloten prijsvraag
Antwerpen
2019

Opdrachtgever: AG Vespa – Van Wellen Real
 Estate Development - Athelean
In samenwerking met: General Architecture

CBA19.500 P-191106 schema stedelijke condities (monochroom)

De compactheid en alzijdigheid van het kavel nopen tot een compact gebouw zonder achterkanten. De bouwheer vraagt bijzondere aandacht voor de inpassing t.o.v. de rijwoningen aan de derde aangrenzende straat, de Catharina Pepijnstraat. De gevraagde vierkante meters worden gekneed tot een stoer volume dat (niet te veel) rekening houdt met de omgeving. De hoek aan de Londonstraat is het hoger (zes verdiepingen) dan de andere twee verdiepingen (vier verdiepingen). Tegenover de rijwoningen blijven er twee verdiepingen over.

In het casco, zonder interieurontwerp, is veel aandacht geschonken aan de logistieke en collectieve ruimtes die de verblijfskwaliteiten genereren t.o.v. de verhuurbare vierkante meters. De twee lift- en trappenkernen zijn compact en slim gepositioneerd. Op de hoeken zijn interne trappen geplaatst in dubbelhoge, weelderig beplante ruimtes die oplichten in de avond: de lantaarns. Deze ruimtes dienen als shortcut én ontmoetingsruimte tegelijkertijd. Een stadstuin aan de Catharina Pepijnstraat is zo groot dat ze een stadsbos wordt. Verkoeling! Op de verschillende daken worden terrassen ingericht, die ook publiek toegankelijk zijn.

CBA19.500 P-191106 snede1

Ook in de snede van het gebouw verrijken we de stapeling van vloeren. Door de begane grond licht op te tillen is niveau -1 van de parking is in de toekomst te gebruiken als verblijfsruimte en niveau +1.5 zorgt voor zicht en licht tussen stadsbos en publieke vloeren.

CBA19.100 P-191111-SNEDE 2

Omwille van de bouwsnelheid en de flexibiliteit van het gebouw stelde de opdrachtgever en haar Ingenieur Stabiliteit een demontabele stalen constructie voor. In een duurzaam casco gebouw is de constructie, samen met de gevel, de belangrijkste expressie van architectuur. We studeerden daarom door op de detaillering en vormgeving van het geheel van stalen kolommen en balken. De Tsjechische Egel, een militair staketsel van staalprofielen dat werd gebruikt als tank afweer dient als voorbeeld voor de detaillering door middel van tension control bolts.

CBA19.500 P-191106-schema structuur

Het gebouwskelet wordt verder zoveel mogelijk droog afgebouwd met prefab gevelelementen, holle vloeren en lichte tussenwanden. Alleen de welfsels met betonkernactivering worden ter plaatse afgestort.

CBA19.600 P-00
CBA19.500 M-7 (4)
CBA19.600 P-01
CBA19.500 M-3 (342)
CBA19.600 P-015
CBA19.500 M-1 (218)
CBA19.600 P-02
CBA19.500 M-4 (19)
CBA19.600 P-03
CBA19.500 M-3 (390)
CBA19.600 P-04
CBA19.500 M-1 (291)
CBA19.600 P-05
191108_elevation 1_1000 (A3)