BULK architecten cvba
KBO 0861.583.197

tel. +32 3 233 6895
info@bulkarchitecten.be

Joseph Deckerslaan 2A
2100 Deurne
België

Google Maps
Orde van Architecten, Reglement van beroepsplichten

BULK architecten is een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectenbureau met ervaring en interesses op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. BULK probeert in alle projecten na te denken over de verpakking van de inhoud. Deze zoektocht naar het behuizen van het programma is een continue in ons werk. Idealiter vormt de inhoud de verpakking en omgekeerd. Onze projecten spelen leentjebuur bij elkaar: een woning wordt een industriële machine en een kantoor een gezellige woonkamer.

BULK is ervan overtuigd dat de beste oplossingen ontstaan vanuit een zekere vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget of in andere factoren. Het is logisch dat hard studeren hierbij loont. BULK wil onbevangen kunnen zoeken en werken naar bastaardvormen, eerder dan naar typologieën, naar logica en gebouwde economie, maar steeds ook naar ruimtelijkheid en verrassingen.

BULK zoekt kwaliteit in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Alles is hierbij relatief, gerelateerd aan al de rest. Het vergt inspanning, kennis en een frisse kijk om te blijven zoeken naar samenhang en boeiende verbanden. We trachten door de uiteenlopende projecten heen te leren en toepassingen te perfectioneren. Zo zoeken we naar de Darwinistische inslag in onze architectuurpraktijk:, verbetering door natuurlijke selectie. Economie van de middelen impliceert hier een maximalisatie van alle aanwezige conflicten, randvoorwaarden en programma’s tot een uitgekiend geheel. Architectuur als gebalanceerde probleemvormgeving. BULK probeert ambachtelijke verworvenheden en de pret-van-het-maken te combineren met een immer versnellende bouwrealiteit.

Quantity breeds quality.
09

Johan Peeters

architect-zaakvoerder

08

Koen Van Bockstal

architect-zaakvoerder

11

Tom Vermeylen

architect-zaakvoerder

15

Shone Beeckman

architect-medewerker

18

Brent Coenen

architect-medewerker

06

Lander De Belder

architect-medewerker

02

Astrid Eyskens

architect-medewerker

11

Charlotte Gillain

architect-medewerker

13

Eric Henrist

architect-medewerker

03

Olaf Koulen

architect-medewerker

12

Miep Linsen

architect-medewerker

01

Isabel Mylle

administratief medewerker

16

Hans Ooms

architect-medewerker

14

Jasper Ponjee

architect-medewerker

10

Glenn Schurmans

architect-medewerker

17

Jeff Van Camp

architect-medewerker

04

Annick Verhaegen

architect-medewerker

09

Tom Verstraeten

architect-medewerker