BULK architecten cvba
KBO 0861.583.197

tel. +32 3 233 6895
info@bulkarchitecten.be

Joseph Deckerslaan 2A
2100 Deurne
België

Google Maps
Orde van Architecten, Reglement van beroepsplichten

Inhoud & verpakking

BULK architecten is een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectenbureau met ervaring en interesses op diverse schaalniveaus,van interieur tot stadsontwerp.
We proberen in alle projecten na te denken over de verpakking van de inhoud.
Gebouwen overleven meestal hun initiële programma's. Daarom houden we van nurkse gebouwen, van intelligente inertie, van flamboyante discretie. Een duidelijke structuur daagt zijn bewoners uit en laat ruimte voor interpretatie en overmaat.
De inhoud vormt de verpakking en omgekeerd. Form follows function follows form follows... Traagheid is een duurzaam beginsel. 

Schaarste & rijkdom 

Architectuur in Vlaanderen is altijd een beetje wringen.
We zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen net ontstaan vanuit een zekere vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget.
Het is logisch dat hard studeren hierbij loont. Studie, overleg en nauw contact met opdrachtgever, gebruikers en externe studiebureaus verrijken een project. Een nieuw gebouw maken is telkens een bijzondere evenwichtsoefening, een schitterend ongeluk, een prototype.
We willen daarom onbevangen kunnen zoeken en werken naar logica en gebouwde economie, maar steeds ook naar ruimtelijkheid en verrassingen. Economie van de middelen impliceert het uitbuiten van alle aanwezige conflicten, randvoorwaarden en programma’s  tot een uitgekiend en geïntegreerd geheel. Deze houding maakt van een probleem een oplossing en genereert fijne en (on)gewenste neveneffecten. Ze houdt het werken ook spannend, klaar voor het volgende...

Genereuze standaards
 
De naam van ons bureau impliceert ook een kwantitatieve ambitie. Veel is goed. Dat geldt voor de soort opdrachten die we zoeken, maar ook voor ons intern proces. Bouwen moet alsmaar sneller, met minder middelen, met minder plaats, met meer regels en actoren. Als we niet uitkijken, komen mooie ambities verschraald aan de eindmeet aan.
We proberen ambachtelijke verworvenheden en de pret-van-het-maken te combineren met die versnellende bouwrealiteit. Kwaliteit ligt in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek.
Alles is hierbij relatief, gerelateerd aan al de rest. We vragen deze open houding ook van onze adviserende studiebureaus en van een goede opdrachtgever. Het vergt inspanning, kennis en een frisse kijk om te blijven zoeken naar samenhang en boeiende verbanden.

Prototype, standaard, bastaard, improvisatie, alles kan beter…
We zijn daarbij niet beschaamd om goeie ideeën verder te verfijnen en te herbruiken.
De permanente kick van 'het nieuwe' is niet helemaal aan ons besteed. Darwins's adagium "quantity breeds quality" impliceert voor ons aandacht voor herhaling, studie, oefening.
Verbetering door natuurlijke selectie. Oefening baart kunst.
Beheer is onmogelijk als alles experiment wordt. Standaards daarentegen laten toe te improviseren en te verbeteren.
Generositeit is nooit krampachtig, maar gebaseerd op vertrouwen.

Textuur & sculptuur

Wie vandaag aan de ruimte knutselt, begint niet zomaar.
Bouwen in en aan de stad impliceert zoeken naar een juiste balans tussen textuur en sculptuur. Het is voortborduren op wat er al is en tegelijk anticiperen op wat er zou kunnen komen.
Zoals bij het cadavre exquis van de surrealisten het hoofd-bovenlichaam-benen-voeten middels plooien in het blad aan elkaar zijn geregen door verschillende auteurs, zo ontstaan in de stad hopelijk ongewilde sprookjesfiguren met een merkwaardige samenhang.
Architectuur maken betekent voor ons heel bewust deelnemen aan dit fascinerend proces, het ongelooflijk ernstig nemen en er massaal veel pret aan beleven.

Omgekeerde architectuur

Bouwen in de stad is omgekeerde architectuur.  Het is denken over wat er niet is, over wat je openlaat.
De leegte, het buiten, de open ruimte, de openbare ruimte is het eigenlijke binnen van de stad.
Wat open blijft, bepaalt de volte. Vol-ledig of complementair. Compleet en complex. Gaten in de kaas verruimen en onderhandelen met de buren, het bouwblok, de stad...
We geloven dat architectuur veel vermag, maar we willen ook haar beperkingen kennen en er over reflecteren.

Gevoelige bluf 

Architectuur is vandaag -om eerlijk te zijn- wat verdwaasd en misschien wat verweesd.
De vervreemding leek een tijdje spannend en voluntaristisch, maar de hyperbolen raken uitgeput.
Met welke ambitie wordt een project benaderd? Er is een verschil tussen strategie en tactiek en logistiek. First things first. Eerst nadenken over waarom en dan pas over hoe en dan waarmee.
BULK wil verder kijken dan gemakzuchtige economie, het bescheten profijt van eendagsoplossingen of tijdelijke oneliners.
We willen twijfelen tussen de self-fulfilling prophecy en de mimicry.
Het besef van deze inherente spanning tussen de mogelijkheden en beperkingen van elke opdracht, levert een aanpak op die kiest voor een combinatie van gevoeligheid en bluf.
En alleen als iedereen overtuigd is.


CROP-S_DSCF2931

Johan Peeters

architect-zaakvoerder

CROP-S_DSCF2942

Koen Van Bockstal

architect-zaakvoerder

CROP-S_DSCF2950

Tom Vermeylen

architect-zaakvoerder

CROP-S_DSCF3036

Eric Henrist

architect-partner

CROP-S_DSCF2995

Annick Verhaegen

architect-partner

CROP-S_DSCF3032

Tom Verstraeten

architect-partner

CROP-S_DSCF2980

Brent Coenen

architect-medewerker

CROP-S_DSCF2973

Caro Truyen

interieurarchitect-medewerker

CROP-S_DSCF3048

Charlotte Gillain

architect-medewerker

CROP-S_DSCF2956

Diane Kristensen

architect-medewerker

CROP-S_DSCF3024

Hans Ooms

architect-medewerker

DUMMY02

Ine Verhoeven

architect-medewerker

600w

Inyas Montesinos

architect-medewerker

CROP-S_DSCF2908

Isabel Mylle

administratief medewerker

CROP-S_DSCF3020

Jeff Van Camp

architect-medewerker

CROP-S_DSCF3002

Max Goovaerts

architect-medewerker

CROP-S_DSCF2987

Tina Pinxten

architect-medewerker

DUMMY02

Rojin Zamani

architect-medewerker

Jan Aerts - Lien Claessens - Shone Beeckman - Tom Cole - Lander De Belder - Pierric De Coster – Lise De Pauw - Astrid Eyskens - Manu Gelders - Olaf Koulen - Pieter Lambrechts - Miep Linssen - Stefan Morael - Jasper Ponjee - Sarah Primusz - Glenn Schurmans - Céline Snauwaert - Filip Suykerbuyk - Ellen Verbist - Pieter Jan Van Loock - Lore Verrecht - Fien Wauters

María Angosto - Oscar Broeckhoven - Mari Brorsen - Lisa Buldeo Rai - Myrthe Coenen - Pablo Cuesta Urbano - Liesbeth De Bock - María Eugenia Bahón - Viktoria Kelderer - Kate Kerhofs - Axel Lembrechts - Evelien Roelands - Julian Ruiz - Jan Schweizer - Julia Sprott