SND18.500 P-180613-schets brent-02-zicht Strydoncklaan(update)

Van Strydoncklaan Noord

Het projectgebied bestaat vandaag uit verschillende eigendommen. De opdracht bestaat er uit een masterplan op te maken voor de ontwikkeling van het gebied in verhouding tot de huidige eigendomstructuur en faseerbaar is met / rond enkele bestaande gebouwen die op termijn al dan niet vervangen zullen worden.

Masterplan en beeldkwaliteitsplan
Deurne
Wedstrijdontwerp
2018

Opdrachtgever: AG Vespa, BELCO Invest, Vosselaars Bouwbedrijf, parcticulier
In samenwerking met: BUUR bureau voor urbanisme

SND18.500 P-180614-conceptschema-02

We verdelen het projectgebied in drie herkenbare delen.

1.              De uitloper van het achterliggende Park Groot Schijn wordt duidelijk zichtbaar gemaakt aan de N116: Park Groot Laer. Een stevig stadsbos met een geheime buitenkamer en wadi herneemt het thema van Park Groot Schijn: kamers en voegen.
 
2.              Voor het middendeel werkten we een  invulling uit met grote landelijke types: de Driehoekhoeves.
De stad wordt hier nog heel even uitgesteld. De driehoekshoeves bevatten grondgebonden woonprogramma’s met eigen buitenruimtes. Het bestaande tuincentrum behoudt min of meer dezelfde locatie en wordt omzoomd door een reeks tuinen. Een tuincentrum in het centrum van de tuinen!  Op termijn kan deze ruimte als ‘common green’ worden ingevuld voor wie errond woont. De typologie is relatief laag en niet te intrusief en respecteert zo de inpassing van de bestaande te behouden eengezinswoningen.
 
3.              Het bestaand flardje bouwblok met rijwoningen en appartementen toont momenteel zijn achterzijde aan de invalsweg. De stad houdt hier stilletjes op. Deze onaffe rand wordt afgewerkt met een reeks Urban Villa’s, kloeke woonhuizen met dense groenstructuren ertussen. Het zijn grote woonhuizen voor meerdere families. Ze veranderen per laag en vermijden een generieke stapeling. We verwelkomen feestelijke architectuur, die de mooie kasteeltjes en hofjes in de Antwerpse stadsrand parafraseren.

SND18.500 P-180614-schets brent-04-zicht driehoekshoeve
20180612 VStrydoncklaan Masterplan PHASE 2 ok (AC)
SND18.500 P-180612-schets brent-01-zicht urban villa(update)
SND18.500 O-schijn-totaal

Van Strydoncklaan Noord met Park Groter Schijn

SND18.500 P-180613-schets brent-03-zicht volkstuinen
SND18.500 P-180625-axonometrie-01(update)