VVD15.500 P-3D-HOEKcrop

Het Vliegertje

De 20e-eeuwse gordel van Antwerpen is een verzameling van woonvormen en gebouwtypologieën. Generieke saaie beige appartementen wisselen af met een versoberd tot mager patrimonium van rijwoningen.  De wijk Langbaanvelden naar een ontwerp van Renaat Braem, ligt als een unieke en aparte enclave in dit voorstedelijke landschap. We kiezen ervoor om het nieuwe schoolgebouw als een soort scharnier uit te werken, dat als grootste gemene deler de verschillende deelcontexten absorbeert en incorporeert. 

Kleuter- en lagere school
Deurne
Besloten prijsvraag
2016-

Opdrachtgever: AG Vespa
Technieken: BOTEC
Stabiliteit: UTIL
Akoestiek: Bureau de Fonseca
Landschap: Stefan Morael

panorama zaagtand woningen
panorama overbuur 2
VVD14.500 P-context copy

Aan de Borsbeekse Steenweg neemt het gebouw de korrel op van de overwegende langgerekte appartementsgebouwen en, in de Fort-III straat wordt de zaagtand van de Langbaanvelden geparafraseerd.

De hoek van het gebouw ambieert een meer sculpturale aanpak en lijmt de boel aan elkaar. Het gebouw profileert zich hier op een duidelijke manier als gestalte en affirmeert zijn publieke karakter (vlaggemast/uurwerk). Het wil als instituut herkenbaar zijn. Door de rooilijn terug te trekken aan de Fort III straat voorzien we ruimte voor een klein pleintje, als verbreding van de stoep. De inkom ligt in de luwte van de oksel van het bouwblok. 

De combinatie van de drie bouwtypologieën herneemt thema’s uit het gamma van vele mooie modernistische scholen die de vorige grote scholenbouwcampagne in de rand van Antwerpen kenmerken. Met het Atheneum van Deurne door Eduard Van Steenbergen in gedachten, neemt het gebouw diverse gedaantes aan, afhankelijk van het standpunt en het adres. Het past zich zo in de bestaande condities en context, zonder daarbij zijn autonomie uit het oog te verliezen.

interbellum-campagne

Koninklijk Atheneum Deurne, Van Steenbergen, 1936 - Koninklijk Atheneum Berchem, Van Beurden, 1935 - Stedelijke Normaalschool, Van Averbeke, 1929 - Hogere Zeevaartschool, Van Kriekinge, 1931

VVD15.500 P-3D-FORTIII-straat-aangepast

De drie gebouwdelen zijn niet alleen een formeel thema, maar vertolken de belangrijkste programma-onderdelen van de school. De kleuterklassen situeren zich in de vertande volumes aan de rustige Fort-III straat.  

De klassen van de lagere school liggen bovenop de refter aan de zijde van de Borsbeeksesteenweg
Tussenin-op de hoek- situeren we de inkomzone, de sporthal en kantoren directie & leraarskamer.

VVD15.500 P-Exploded functiesC003
VVD15.500 P-Exploded functiesC002
VVD15.500 P-Exploded functiesC001

Programma, structuur en de gevelpartijen worden zo op vanzelfsprekende wijze schatplichtig aan elkaar.
Form follows function follows form. Het gebouw wordt leesbaar van binnen naar buiten en vice-versa. Drieluikje. 

VVD16-plantest00
VVD15-P-3D-151008-Zicht-Sport-limegreen
VVD16-plantest01
VVD15.500 P-3D-GANG-vintage-blue
VVD16-plantest02
VVD15.500 P-Schema-klaslokalen-definitief002
VVD15.500 P-Schema-klaslokalen-definitief001
VVD14.500 P-materialisatie
IMG_5413crop
VVD16.600 P-171219-niveau+2-lagere-school