SvD_Bulk_Kloosterstraat Retie_8

Trap Op

Ons bureau krijgt de opdracht de ramen en de toiletten van een bestaande school in Retie te vernieuwen.

Op eigen initiatief grijpen we deze opdracht aan om het volledig arsenaal van gebouwen door te lichten.
Al te vaak worden kleine ingrepen ad hoc gepland, zonder hun impact, noodzaak of samenhang te onderzoeken.
Ze zijn het gevolg van beschikbare budgetten en van acute nood. We menen dat het van belang is dergelijke ingrepen te kaderen in een ruimere visie, zodat ze binnen afzienbare tijd niet plots redundant blijken. We wijzigen de geplande positie van de sporthal en plaatsen ze op de kop van een bestaande klassenvleugel. Zo vrijwaren we ruimte voor een groene speelplaats. Het op het terrein aanwezige Nonneneetje wordt deels terug blootgelegd.

Sporthal en uitbreiding school
Retie
2009-2012

Opdrachtgever: Katholiek Onderwijs Regio Turnhout
Technieken: Studie 10
Stabiliteit: Planet Engineering

TSR09.500 F-masterplan2

Alle ingrepen borduren voort op de aanwezige structuren en trachten de jaren '60 paviljoenen te verzoenen met de bestaande kloostergebouwen.  Stuk voor stuk zoeken we naar een juiste balans tussen interventie/insertie/installatie.

TSR09.500 3D-100827 nivo 0
TSR09.500 3D-100827 totaal
SvD_Bulk_Kloosterstraat Retie_6
DSC_4067
DSC_4155
TSR09.600 P-01 - Copy

De sporthal is opgevat als een attachment van het grootste paviljoen, om zoveel mogelijk plaats te laten voor verdere ontwikkeling... De bestaande polyvalente centrale hal culmineert via een overgangszone in de nieuwe sporthal. Door één gevel uit te sparen krijgen we budgetaire marge voor drie nieuwe koepels en opfrisbeurt van deze hal.

DSC_4125
DSC_3977
DSC_4069
SvD_Bulk_Kloosterstraat Retie_12
DSC_4010 - Copy
DSC_3992

fotografie Sepp van Dun, Tom Verstraeten