OCV13.500 P-zicht01def - Copy

Veldegem

Veldegem is een schoolvoorbeeld van een lintdorp. Een lange rij bebouwing langs een gewestweg, daarachter grote landbouwgebieden. Hier en daar vreten woonuitbreidingsgebieden in op de open ruimte. Er wordt weer gebouwd: een nieuw dienstencentrum en seniorenwoningen.

Op schaal van de projectsite is de sprong van lint naar hinterland opmerkelijk en zeer voelbaar: van drukke knoop aan de steenweg naar sloot met knotwilgen op amper een kaveldiepte?

Dienstencentrum en woningen voor senioren
Zedelgem
Wedstrijdontwerp, besloten prijsvraag Open Oproep
2013

Opdrachtgever: OCMW Zedelgem

OCV13.500 Pzicht03def

Ergens ter hoogte van de kerk en het schooltje is quasi achteloos een een oprisping van gemeenschappelijkheid voelbaar. Hoe kan dit project in eerste instantie mee uitdrukking geven aan een sterkere openbare ruimte, een soort centrum, in al zijn gradaties en verschijningsvormen.

Als alternatief voor een structuralistische smurrie die het volledige gebied zou opsouperen, installeren we daarom twee duidelijke leegtes: een steeg en een grote tuin of dries. Zoals aan de overkant van de straat. Vier expliciete figuren schikken zich rond deze twee plekken, adequaat en beleefd. We maken niet één, maar twee publieke gebouwen aan een steeg. En twee woongebouwen aan de tuin. Tien lange patiowoningen en een torentje. Samen vormen ze een familie van gebouwen, die hun programma’s resoneren.

OCV13.600 P-00-C
OCV13.500 P-zicht02def
OCV13.600 S
OCV13.500 P-zicht-toren
OCV13.500 P-zicht-patio - Copy
OCV13.600 P-BIB schets