ANCO_HI_12

ANCO

De Anco-site, een voormalige industrieel complex aan de rand van de historische kern van Turnhout, ligt tussen kanaal, spoorweg en Guldensporenlei. In de omgeving liggen nogal wat verschillende soorten bebouwing: enkele rijwoningen, een klein kasteeltje, een sociale tuinwijk uit de jaren 60, een rits dijkwoningen, tennisclub Den Bremt en residentie Guldensporen.

Te midden van deze fragmenten hebben we de in het masterplan gevraagde rijwoningen gebundeld tot vier grotere blokjes. Drie compacte gebouwtjes met ieder zes woningen en één gebouw als accent met 8 woningen op de kop. 

4 woongebouwen met 29 grondgebonden woningen
Turnhout
Besloten wedstrijd
2010-2018

Opdrachtgever: De Ark
Technieken: Studie 10
Stabiliteit: Studie 10

ARK10.500 P-schema1-w

Alle woningen zijn van het duplex-type: grondgebonden met ruime tuin of dakterras. Door de bundeling tot vier compacte gebouwen is de tussenruimte genereus van maat. Het aanwezige hoogteverschil in het terrein is op verschillende manieren uitgewerkt tot een klein landschap: getrapt, glooiend, groen of verhard.

ARK10.500 P-3DblockABBB
ANCO_HI_04 copy
ARK10-B00
ARK10-B01
ARK10-B02
ANCO_HI_13
ANCO_HI_16
ANCO_HI_17
ANCO_HI_10
ANCO_HI_02-crop

fotografie Nick Claeskens