DSC_0031 - Copy

Het Vliegertje

De 20e-eeuwse gordel van Antwerpen is een verzameling van woonvormen en gebouwtypologieën. Generieke saaie beige appartementen wisselen af met een versoberd tot mager patrimonium van rijwoningen.  De wijk Langbaanvelden naar een ontwerp van Renaat Braem, ligt als een unieke en aparte enclave in dit voorstedelijke landschap.
We kiezen ervoor om het nieuwe schoolgebouw als een soort scharnier uit te werken, dat als grootste gemene deler de verschillende deelcontexten absorbeert en incorporeert.

Kleuter- en lagere school
Deurne
Besloten prijsvraag
2016-

Opdrachtgever: AG Vespa
Technieken: BOTEC
Stabiliteit: UTIL
Akoestiek: Bureau de Fonseca
Landschap: Stefan Morael & Groenman

panorama zaagtand woningen
panorama overbuur 2
VVD14.500 P-context copy

Aan de Borsbeekse Steenweg neemt het gebouw de korrel op van de overwegende langgerekte appartementsgebouwen en, in de Fort-III straat wordt de zaagtand van de Langbaanvelden geparafraseerd.

De hoek van het gebouw ambieert een meer sculpturale aanpak en lijmt de boel aan elkaar. Het gebouw profileert zich hier op een duidelijke manier als gestalte en affirmeert zijn publieke karakter (vlaggemast/uurwerk). Het wil als instituut herkenbaar zijn. Door de rooilijn terug te trekken aan de Fort III straat voorzien we ruimte voor een klein pleintje, als verbreding van de stoep. De inkom ligt in de luwte van de oksel van het bouwblok. 

interbellum-campagne

Koninklijk Atheneum Deurne, Van Steenbergen, 1936 - Koninklijk Atheneum Berchem, Van Beurden, 1935 - Stedelijke Normaalschool, Van Averbeke, 1929 - Hogere Zeevaartschool, Van Kriekinge, 1931

201811 AV TVliegertje 02

De combinatie van de drie bouwtypologieën herneemt thema’s uit het gamma van vele mooie modernistische scholen die de vorige grote scholenbouwcampagne in de rand van Antwerpen kenmerken. Met het Atheneum van Deurne door Eduard Van Steenbergen in gedachten, neemt het gebouw diverse gedaantes aan, afhankelijk van het standpunt en het adres. Het past zich zo in de bestaande condities en context, zonder daarbij zijn autonomie uit het oog te verliezen.

De drie gebouwdelen zijn niet alleen een formeel thema, maar vertolken de belangrijkste programma-onderdelen van de school. De kleuterklassen situeren zich in de vertande volumes aan de rustige Fort-III straat. De klassen lagere school liggen bovenop de refter aan de zijde van de Borsbeeksesteenweg. Tussenin-op de hoek- situeren we de inkomzone, de sporthal en kantoren directie & leraarskamer. Programma, structuur en de gevelpartijen worden zo op vanzelfsprekende wijze schatplichtig aan elkaar.

Form follows function follows form follows... Het gebouw wordt leesbaar van binnen naar buiten en vice-versa. Drieluikje.

VVD15.500 P-Exploded functiesC003
VVD15.500 P-Exploded functiesC002
VVD15.500 P-Exploded functiesC001
HetVliegertje_HI_04
VVD16-plantest00
HetVliegertje_HI_09
HetVliegertje_HI_11
VVD16-plantest01
HetVliegertje_HI_16
HetVliegertje_HI_21
HetVliegertje_HI_22
VVD16-plantest02
201811 AV TVliegertje 10
201811 AV TVliegertje 19
VVD15.500 P-Schema-klaslokalen-definitief002
VVD15.500 P-Schema-klaslokalen-definitief001
HetVliegertje_HI_27
201811 AV TVliegertje 01b HR
HetVliegertje_HI_26
HetVliegertje_HI_23

fotografie Nick Claeskens, Bart Gosselin, Olaf Koulen