SSG21.600 S-221107 beter coverbeeld inplanting

School Sledderlo Genk

Met het masterplan LO 2020 wil Stad Genk een stedenbouwkundig kader scheppen waarbinnen de bestaande gehuchten van Sledderlo in harmonie kunnen floreren.
De langetermijnvisie buigt zich onder meer over de evolutie van de bestaande onsamenhangende woonwijken, nieuwe woonontwikkelingen en over de gedroomde school-sportinfrastructuur, waar deze inzending een antwoord op wil bieden. Hierin worden zalvende strategieën uitgezet voor de samenlevingsproblemen en ambities geopperd om de draag-
kracht van het milieu en zijn ecosystemen te verruimen. 

Kleuter- en lagere school met sporthal
Wedstrijdontwerp, besloten prijsvraag Open Oproep
Sledderlo
2021

In samenwerking met:Magma Architecten
Opdrachtgever:Katholiek Basisonderwijs
Sledderlo Genk
Technieken & stabiliteit:IRS Studiebureau
Akoestiek:Venac Akoestisch advies
Landschap:Cluster landschap en
stedenbouw

SSG21.600 S-230921 schema impact bos
SLD078_web_0

Bos

SLD099_web_0

Wijk

SLD039_web_0

Wijklus

SSG21.500 P-schema inplantingsplan
SSG21.600 S-230921 gevelbeeld

Snijlijn

De zoekzone voor het project bevindt zich op een specifieke plek, op een snijlijn tussen 3 condities: het bos, de wijk en de wijklus.
De strategische ligging van het schoolsportgebouw aan de zoom van het Bospark is een rijk motief dat de gevoelige context moet honoreren.
Het project zoekt aansluiting bij de drie condities. Het wil ten volle de boscontexten unieke groene omgeving ervaren, een nieuw gezicht geven aan de wijk Nieuw-Sledderlo en een ijkpunt zijn langsheen de wijklus. LO


LO betekent ‘open plek in het bos’. Die willen we net vermijden. Door de meest compacte footprint te fantaseren, merken we dat een grotere hap uit het bos wordt genomen dan wanneer een lineaire, minder compacte configuratie wordt ingeplant. De ontbossing is in deze optie minder drastisch en het bos kan rond, over en in het gebouw doordringen. Compact vs. impact. 

SSG21.600 P-221108 website plan +0
SSG21.500 P-230921 knalbeeld doorsteek
SSG21.600 S-221107 materialenpalet (1310x436)
SSG21.600 S-230921 exploded view

Brede school

Hand in hand met het uitspitten van het rijke programma van eisen, presenteren we een lange smalle figuur, die breed is in gebruik en in z’n opvattingen. Eén gebouw combineert de kleuterschool, de lagere school en de sporthal in een heldere geste. We beschouwen de sportschool als een familie van 3 onderdelen, verbonden door een horizontaal speeldek. Alle functies zijn evenwaardig aan de omgeving en aan elkaar verbonden. We kiezen voor een zeer eenvoudige en heldere organisatie. Links een sporthal, rechts een kleuterschool, boven een lagere school en centraal de overlap. Door de centrale ligging van de deelbare en dienende ruimtes kan het gebouw functioneren als een slimme machine met of zonder de school, ’s avonds of overdag, in de week of in het weekend.

SSG21.600 S-221108 kleuterschool (1310x872)
SSG21.600 S-221108 sporthal (1310x872)
SSG21.600 S-230921 axo patio
SSG21.600 S-221108 interieur gang met patio (1310x872)
Untitled-1
SSG21.600 P-221108 website plan +1
SSG21.500 P-230921 knalbeeld speeldek
SSG21.600 P-221108 website plan +2 +3
SSG21.600 S-230921 lagere school axo