SDW21.600 S-230524 lichter gezet (872x1310)

SD Worx

De combinatie van lokale verankering en internationale uitstraling vormt het fundament voor het nieuwe hoofdkantoor van SD Worx, een toonaangevende Europese payroll- en HR-dienstverlener met hoofdzetel in Antwerpen, de meest kosmopolitische stad van Vlaanderen. Op de drempel tussen het middeleeuwse centrum van de stad en het grote havengebied in
het noorden, past het project in de strategie voor de regeneratie van het Eilandje en neemt het
een prominente plek in op de hoek van de Brouwersvliet en Tavernierkaai.

Ons team benaderde de opdracht door te bemiddelen tussen de specificiteit van de plaats
en de universele aspecten van architectuur. Door met deze twee dimensies om te gaan willen we een project creëren dat beantwoordt aan een specifieke opdracht, maar relevant is buiten het beoogde gebruik, in staat te worden aangepast aan een onzekere toekomst en toch blijvend is als landmark, als uitdrukking van de stad waarvan het een deel uitmaakt. 

Hoofdkantoor SD Worx
Besloten wedstrijd
Antwerpen
2021-

In samenwerking met:Sergison Bates architects
Opdrachtgever:SD Worx
Technieken:IRS Studiebureau
Stabiliteit:IRS Studiebureau & Denkbar
Landschap:Buro Lubbers
Akoestiek:Bureau De Fonseca

SDW21.600 S-221107 studie nacht en rivier (872x1310)
Antwerpen_-_Het_Loodswezengebouw_aan_de_Schelde_vanaf_het_MAS_-_30-05-2012_15-28-10
SDW21.600 S-221005 stedelijke conditie (852x591)

Lange levensduur, losse pasvorm

Het voorgestelde gebouw wordt gedefinieerd als een 'schildwacht',
het silhouet en de materialiteit geven
het een sterke aanwezigheid aan de rand van stad en water. De verschijningsvorm - twee ‘schildwachten’ van verschillende hoogte geplaatst op een plint - is een elegante oplossing voor de behoefte
om de lichtinval in het interieur en de centrale tuin te maximaliseren,
terwijl continuïteit wordt gevonden
met aangrenzende structuren. 


SDW21.600 S-221005 diagrams (623x934)
SDW21.600 S-221011 diagrams 2(623x934)

Het gebouw verbindt en completeert de straatgevel en bakent de rand van het bouwblok langs de Schelde af. De afgeschuinde verticale elementen van de gevels geven een dynamische nadruk aan de vorm: terugliggend op niveau om de centrale groene binnenplaats te vormen, terwijl de plint een openbare agora, tentoonstellingsruimte, een auditorium en een café herbergt, met een actieve voorgevel aan alle zijden,
in lijn met de straat en aangrenzende gebouwen. De plint is poreus en biedt routes door het bouwblok, als voortzetting van het publiek domein. 

SDW21-F-DSCF3571 copy
SDW21.600 S-221006 render gevel (1310x1965)

Levensvatbaar

Als reactie op de opdracht, waarin werd gevraagd om het project opties te bieden voor conversie naar woningen of horeca,
hebben we een open, veelzijdige en veerkrachtige structuur ontwikkeld die naar behoefte kan uitzetten en inkrimpen.
Deze benadering van bouwen die verder kijkt dan de onmiddellijke eisen van de opdracht en rekening houdt met de levensvatbaarheid van een project op lange termijn in termen van zuinigheid, energie-efficiëntie, maatschappelijke relevantie en culturele continuïteit resulteert in wat bOb van Reeth omschrijft als 'de intelligent ruïne': gebouwd om lang mee te gaan, met een sterke fysieke aanwezigheid, doordrenkt met een herkenbaar stedelijk karakter en toch in staat om veranderingen in het programma te absorberen,
opnieuw te configureren en te gebruiken zonder het geheel in gevaar te brengen. Op deze manier bouwen we, door ons te focussen op
de verschillende levenscycli van de meer permanente en kortstondige lagen van het gebouw, in het ontwerpproces zowel
een blijvend expressief karakter als een breed potentieel voor herbestemming en herconfiguratie in de loop van de tijd.
Met een evoluerend bedrijfsmodel in het achterhoofd ontwerpen
we flexibele werkvloeren, die kunnen ingenomen worden door een open landschap van werkruimten of een cellulaire structuur van gesloten of semi-gesloten kantoren en die rekening te houden met wijziging in bezetting en veranderingen in programma typologie
en werksettings.

211215 Study west facade
SDW21.600 S-230912 +0 A1
SDW21.600 S-230912 +1 A1
SDW21.600 S-230912 +2 A1
SDW21.600 S-230912 +3 A1
SDW21.600 S-230208 maquette +0 copy
SDW21.600 S-230206 schets inkom sfeer (870x1310)
SDW21.600 S-230206 maquette +0 barmeubel  (870x1310)
SDW21.600 S-230208 maquette +1copy
SDW21.600 S-230206 maquette +1 groene tuin   (870x1310)
SDW21.600 S-230208 maquette +2 copy
SDW21.600 S-230208 maquette +3 copy
SDW21.600 S-230206 render kantoren   (870x1310)
SDW21-F-DSCF3621 copy-clt

afbeeldingen BULK architecten - Sergison Bates architects - Secchi Smith