JED17.600 S-straatzicht

Tripelhuis

Op een dubbel kavel in Deurne bouwen we een groot huis met drie woningen voor twee opdrachtgevers. Eén van de opdrachtgevers woont in de grondgebonden gezinswoning
aan de tuin. Twee compacte appartementen erboven worden verhuurd. 

Het huis ligt in een typische 20e-eeuwse Antwerpse woonstraat: fraaie eengezinswoningen
in proto-modernistische of art-deco stijl in lage dichtheid en met grote tuinen. 

Het dense programma is ingezet om een ruimtelijk interessante puzzel te maken van verspringende verdiepingen, een vide, een bijzonder trappenhuis en fijne dakterrassen.
Een dankbare conditie is de stedenbouwkundige verspringing van de voorgevellijn
die op de dubbele kavel wordt opgelost met een doorgang naar de collectieve tuin.
De gevels van het groothuis doen mee met de buren met mooie afgeronde hoeken,
een paar erkers en een luifel.

Driedubbelwoonst
Deurne
2018 - 2022

Opdrachtgever: Particulier
Stabiliteit: Raymond Van Soens

JED17.600 S-Deurne foto
JED17.600 S-coverfoto
JED17.100 P-180221 gevel noord
JED17.600 S-gevelfragment detail
JED17.600 S-afronding raaml
JED17.600 S-gevelfragment detail raam
JED17.200 P-180614 3D-alt
147044F0032-BEBA
147044F0061-BEBA
JED17.200 P-N00
JED17.200 P-N01
JED17.600 S-interieur
JED17.600 S-interieur 2
JED17.200 P-N02
JED17.600 S- appartement
RES-DSCF1276
RES-DSCF1295
RES-DSCF1256
JED17.600 S-afsluitfoto

fotografie Studio Claerhout