CAA20.500 P-201005 3D beeld kade-00

Cadix A4

De Cadixwijk in Antwerpen kende in de afgelopen jaren een onwaarschijnlijke en succevolle gedaanteverwisseling. Dit uniek stadsdeel transformeerde van een ruige havenbuurt tot een bruisende wijk met een rits aan nieuwe woongebouwen en publieke ruimte.
Maar ondanks de nodige inspanningen en goeie ambities loert het spook van de gentrificatie  alsnog om de hoek. En naast het klassieke gevaar van verdringing, waarbij de initiële bewoners en het karakter van de wijk verloren dreigen te gaan, rijst er nog een probleem. Er zijn te weinig kinderen. De talloze nieuwe appartementen lijken met name vooral medioren en oudere generaties aan te trekken.
Om die trendbreuk te keren organiseren Ag Vespa en de Stad een competitie voor private ontwikkelaars, die focust op familievriendelijk wonen.

Bouwblok gezinsvriendelijk wonen
Besloten prijsvraag, laureaat
Antwerpen
2020-

Opdrachtgever: AG Vespa
 Dethier Ontwikkeling
In samenwerking met: General Architecture
Technieken: IRS Studiebureau & Encon
Stabiliteit: IRS Studiebureau
Akoestiek: Bureau De Fonseca
Landschap: Buro Lubbers

CAA20.500 S-200924 axo stedelijke condities-01
1_600 sektion kaj
1-100 facades

Het bouwblok wordt geprononceerd door een sokkel en vier hoektorens van zeven lagen. Een stoere en herkenbare Grossform. We kiezen niet voor een monoblok, maar voor vier gebouw(delen) die samen een gekalibreerd en compact bouwblokje maken. Samen, schouder aan schouder.

Elk gebouw reageert op de omliggende condities, op de leegtes en naburige vrienden. In de juxtapositie van hoog en laag, herkennen we het DNA van de buurt.  Statige gestapelde gele woningen naast dikke pakhuizen als boekensteunen, echoën de fascinerende nevenschikking van de grote en kleine korrel die het Eilandje zo typeert.

CAA20.500 S-200925 schema adressen-00
CAA20.500 S-200925 schema verbinding tuinen-00-extra dakterras

Eerder dan de gevraagde 30 % familievriendelijke woningen kiezen we voor de vlucht vooruit: minstens 66 % van de woningen zijn georiënteerd op families met kinderen! De ‘echte’ familievriendelijke appartementen zijn hoofdzakelijk in de sokkel gesitueerd. Ze hebben een heel direct contact met de straat en de binnentuin en krijgen een duidelijke adressering. De hogere lagen van de torens hebben een generiekere aanpak. 

CAA20.500 S-200929 axo bouwblok-00

Zeker voor kleinere mensjes-toch een deel van ons doelpubliek-, lijken recente projecten op Cadix en de bijhorende binnengebieden qua schaal soms heel streng. Door de west- en zuidzijde van het bouwblok wat lager te houden, proberen we net zoveel mogelijk daglicht in de tuin te krijgen. De collectieve binnentuin krijgt een beschut karakter, maar is hij niet beklemmend. Er is aandacht voor waterbeheer, biodiversiteit en akoestiek. 

Alle gezinsvriendelijke woningen geven rechtstreeks uit op de binnentuin, via buitentrappen & terrassen en via de gemeenschappelijk traphallen. Doorsteken verbinden de straat met de tuin, zodat alternatieve routes kunnen ontstaan door het bouwblok, van de stad tot in de slaapkamer. 

CAA20.100 P-PLAN00
CAA20.500 P-201006 3D beeld schengenplein-00
CAA20.100 P-PLAN01
CAA20.500 P-201002 3D inkommoment
CAA20.100 P-PLAN02
CAA20.500 P-201002 3D beeld doorgan niv
CAA20.100 P-PLAN03
CAA20.500 P-201002 3D beeld patio-00
CAA20.100 P-PLAN04
CAA20.500 P-201002 3D beeld dakpaviljoen
CAA20.100 P-PLAN05
CAA20.500 M-DSC_2773
CAA20.100 P-PLAN06
CAA20.500 M-DSC_2751

Zoals Le Corbusier het al mooi verwoordde
‘heeft het leven altijd gelijk’ (‘la vie a toujours raison’).
Iedereen is in feite een expert in wonen.

Wie sinds kort of al een tijdje met kinderen samenwoont, weet wat gezinsvriendelijk wil zeggen, wat cruciaal is en wat een aangenaam extraatje zou betekenen. Woningen zijn nooit af en ze veranderen door wisselende gezinssamenstelling, door noden en wensen die verschuiven.

Een jong gezin met een baby heeft andere besognes dan een alleenstaande moeder met een puberende tweeling. Daarenboven volgt niet elk gezin een standaard regime en zijn de eisen overdag anders dan vlak voor bedtijd. Sommige gezinnen zijn gesteld op privacy, andere leven als in een roedel. De keuken is bij de één het gezellige en rommelige middelpunt-beetje Mama Miracoli-, bij anderen is het werkblad brandschoon.

In het weekend is het hectisch, op woensdagvoormiddag is het heel even perfect en leeg, want dan komt de poetsvrouw. Koppels gaan uit elkaar, stellen nieuwe gezinnen samen. Er komt een kindje bij. Door een stomme pandemie moeten we plots thuiswerken. Het is daarom moeilijk om algemene uitspraken of plannen te maken, die alle noden zouden lenigen in een allesomvattende geste.

Maar hebben we een stevige pioniersrol te vervullen en er worden ontwerpkeuzes gevraagd. 
Dus stellen dus een veelheid aan oplossingen voor, die beginnen in de parkeerkelder en eindigen op het dakterras. Ze zorgen voor een scala aan inventieve plattegronden op niveau van de woningen en het bouwblok.  

CAA20.500 M-DSC_2794
1-100_Bulk_row-00
1-100_Bulk_row-01
1-100_Bulk_row-02
1-100_Bulk_row-03
1-100_Bulk_row-04
CAA20.500 M-DSC_2744
1-100_Bulk_Tower
CAA20.500 M-DSC_2767SQD
1-100_Bulk_North
CAA20.500 M-DSC_2805SQ
CAA20.500 M-DSC_2766SQD
1-100_GA_Southleg
1-100_GA_Tower
CAA20.500 M-DSC_2750
CAA20.500 M-DSC_2813SQ
1-100_GA_Westleg
CAA20.500 M-DSC_2747
CAA20.500 M-DSC_2781SQ