G2_CAM_LUCHT_II_crop

Handelsdok West

De westzijde van het Handelsdok in Gent is onderdeel van het masterplan Oude Dokken.
De plek is van strategisch belang. Een gespiegelde cadans van bouwzones en buurtparkjes, dwars op het dok, een toren op de kop bij een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug, de visie op de kade en behoud van het maritiem-industrieel karakter, verankeren de nieuwe ontwikkeling in een ruimer stedenbouwkundig kader en halen er profijt uit; heerlijk zicht en een bevoordeelde relatie met het Handelsdok, directe aansluiting bij het stadscentrum, aansluiting op de toekomstige stadsboulevard met tramlijn en de strategische ligging bij het OV-knooppunt Dampoort, ...

Masterplan en 58 woningen
Gent
Besloten prijsvraag
2014-

Opdrachtgever: Acasa-Urban Link
In samenwerking met: 360 Architecten
Technieken: EDV
Stabiliteit: Nico Terryn
Landschap: LAND

HWG14.500 R- lithographie louis roelandt

De naam alleen al. Stapelplein. Letterlijk op de overslag tussen water en stad. Wat op de plek vandaag op het eerste zicht een toevallig samenstel van utilitaire gebouwen en leegte op de waterkant lijkt, onthult bij nader inzien een rijke inhoud.  In het spoor van stadsarchitect Louis Roelandt ontwerpen we vier nieuwe Stapelhuizen, robuuste bouwstempels, naast het huidige Handelsdokcenter.

IMG_2449_1
IMG_2470_1
IMG_2460_1
HWG14.600 S-NIEUW plannen
HWG14.500 P-160113 materialen - Copy

We hanteren een stedenbouwkundige bouwsteen die kan bemiddelen tussen de kleine schaal van de grondgebonden woning, de tussenschaal van het gestapeld wonen en de grote schaal van de toren. Op de kade van het Handelsdok, tegenover de gevelrij van het laatste ilôt van de stad, zomen we de toekomstige stadsboulevard af met flinke gevels, behangpapier van het publieke.

HWG14.500 P-160113 mastergevels dok
HWG14.500 P-160113 mastergevels boulevard
HWG14.100 3D-141122-render-steeg def01
HWG14-500 P-160111 fragment Boulevard
HWG14-500 P-160111 fragment dokgebouw
HWG14-500 P-160111 fragment binnengebied
HWG14-500 P-160111 fragment rijwoning

Een familie van gebouwen, met gelijke trekken maar met duidelijk te onderscheiden identiteit en verschillende verschijningsvormen naar stad, kade, woonstraat of buurtparkje. De sfeer van de kade wordt in de dwarse verkeersvrije woonstraten maximaal doorgetrokken over de volle diepte van het terrein.

Op de kop van de site een parktoren, niet solitair maar oprijzend bovenop een plint die de schaalsprong maakt naar de pakhuizen.

De pakhuizen zijn opgevat als een conglomeraat van woningtypologieën, die we bundelen tot een krachtig en nurks gebouw met een duidelijke en herkenbare Gestalte. De kleinere korrel blijft genuanceerd leesbaar, maar is steeds schatplichtig aan de forsere maat van het U-vormige bouwblok. Niet enkel de woningen aan het kadefront profiteren; de hoefijzervorm gunt ook de bescheiden woningen aan de stadsboulevard en de rijwoningen in de woonstraat een gefilterd zicht op het water. Het panorama is geen privilege, maar wordt letterlijk in het bouwblok gebracht. Drie fundamenteel verschillende adressen.

Stadspaleisjes, rijwoningen en stapelhuizen schikken zich op verschillende wijze in de twee pakhuizen. Ieder een andere beleving, oriëntatie en woonkwaliteit, vertrekkend van een verschillende relatie met het drukke stadsleven, het publiek domein en de besloten rust van een private buitenkamer.

Het laatste gebouw in de reeks is de parkvilla. Als een klein palazzo richt het zich parmantig naar het nieuwe park. Het draait zich 90° en omarmt de bestaande luifel en sokkel. De verhoogde collectieve voortuinstrook smeedt de woningen tot een ensemble en levert daarbij een genereuze bijdrage aan de beeldkwaliteit van het publiek domein.

De collectieve tredtuinen in het hart van de pakhuizen en parkvilla zijn het verlengde van het private terras. Ze sluiten aan op de kade of het stadsparkje. Vanuit de stadsboulevard wordt een glimp opgevangen van de groene pit doorheen de centrale koetspoorten.

G2_STAPELPLEIN_CAM_PALAZZO_DEF_II
G2_STAPELPLEIN_CAM_PATIO_DEF_II
G2_STAPELPLEIN_CAM_STEEG_DEF
G2_STAPELPLEIN_CAM_RAAM_DEF_II