rGr Schijn 476

Park Groot Schijn

Park Groot Schijn is een organisch gegroeid zootje van lokale clubgebouwtjes, volkstuintjes en parkeerterreinen langs de vallei van de Schijn, aan de rand van de stad.
Het nieuwe parkontwerp organiseert de bestaande en nieuwe onderdelen in geheime kamers, met geprononceerde voegen ertussenin en een centraal plein als apotheose.
De nieuwe clubgebouwen verstoppen we gewoon in de dikke randen van de kamers.
Als gestaltes, pronte figuren in het bos.
Hun kopse zijde presenteert zich discreet ter hoogte van de voegen, met een minimale impact.

Lokalen sportclubs
Deurne
2014-2017

Opdrachtgever: AG Stadsbeheer Antwerpen
In samenwerking met: BUUR
Technieken: Van Hoorickx
Stabiliteit: Van Hoorickx
Landschap: HOSPER- ARA

PGV14.600 S-221012 foto huidige situatie 2 (872x1310)jpg
PGV14.600 S-221012 foto huidige situatie (872x1310)jpg
PGS 20130619 masterplan(KD)_final_A3

Kamers en voegen


De voegen vormen een netwerk van knikkende vlakke paden doorheen het park die van noord naar zuid en van oost naar west lopen. De paden doorkruisen een weelderig grasland waar ruimte zal zijn voor barbecue, spel, … . De kamers zijn de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. De gebouwen in het park gaan op in de groene omgeving en zijn op maat van de kamers ontworpen.

PGV14.600 S-221012 schema kamers en voegen (872x1310)jpg
PGS13.500-reftuin05 -tennis dumbarton oak gardens

Tennis court, Dumbarton Oak Gardens, Washington, 1923

Familie

De verschillende clubgebouwtjes beschouwen we als een club,
een familie met een herkenbare genealogie. Hun neven-
schikking onderlijnt hun onderlinge positie, statuut en verband. 
Een dubbele voetbalkantine speelt een andere rol dan zijn kleine neef in het erf verderop; Bij elk gebouw hoort een bepaalde graad van verfijning, details en materialen. Sommige figuren zijn eerder bekend, andere hebben iets weg van een excentrieke nonkel.

PGV15.500 P-150415buiten

Mimicry

De langse zijde wordt opengewerkt naar de bijhorende clubvelden. Geen blinde barakken, maar refuges in een ogenschijnlijk natuurlijke setting. Met de St. Marks Kerk van Sigurd Lewerentz in het achterhoofd, plegen de paviljoenen een soort mimicry en is hun materialisatie schatplichtig aan de (toekomstige) vegetatie errond.


PGJ16.600 S-230119 Referentiebeeld (872x1310)

St. Marks Church, Sigurd Lewerentz, Björkhagen, 1963

PGV14.500 P-150604-01
DSC_0830
PGV14.600 P-00
PGV14.600 P-01
PGV14.600 F-180801 lucht
DSC_8359
PGV14.600 S - Copy
DSC_3328
DSC_3399
PGV14.600 S-221012 foto interieur (1965x1310)jpg
DSC_8394
PGV15.600 P-221107 materialenpalet
DSC_8466
DSC_8401

fotografie Tom Verstraeten

PGJ16.600 S-221012 opgewerkte axo (872x1310)
PGJ16.600 S-221012 render zich top binnenkoer (1310x1310)
PGV14.600 S-221012 foto huidige situatie (872x1310)jpg
PGJ16.600 S-221012 referentiebeeld (872x1310)

De Jeugdkamer

Als uitganspunt nemen we de vierkantshoeve als fijne typologie.
Het bestaande Amphora-gebouw als boerderij, de nieuwe gebouwen als ‘schuurtjes’ er omheen.
Een centraal binnenplein dat uiteindelijk wordt gevormd door de bebouwing én de beplanting tot een gezellig en overzichtelijk geheel.
Het bestaand gebouw wordt zachtjes verbouwd tot fuifzaaltje. De twee nieuwe gespiegelde lokalen voor jeugdbewegingen proberen het kleine programma een zekere graad van publiek wasdom en gestalte mee te geven, dankzij de geprononceerde kopgevels en overdreven schouwen.
In de materialisatie van de gebouwen zoeken we aansluiting bij de rest van de familie. De volledige structuur binnenin bestaat uit CLT. 

PGJ16.600 S-221012 axo lijntekening (872x1310)
PGJ19.100 P-210205-test snede 2
PGJ16.600 S-221012 renderbeeld interieur (872x1310)
PGJ16.600 S-230119 Werfbeeld (872x1310)