BWMSTR Label 021

Het door Jasper Ponjee ingediende onderzoeksvoorstel CONSTRUCT werd geselecteerd door de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut voor BWMSTR Label 021. BULK architecten zal onderzoek doen naar de mogelijkheden van open constructies, die door hun flexibiliteit en aanpasbaarheid ook duurzamer zijn. Er zijn echter meerdere drempels die het moeilijk maken om ze te ontwerpen en te bouwen, zoals dwingende programma’s van eisen en de huidige rolverdeling tussen architect en ingenieur, die architectuur loskoppelt van constructie. BULK architecten zal - samen met een Ingenieur - een catalogus van vormtypen ontwikkelen, waarin de rijkdom wordt geïllustreerd van ontwerpen die starten vanuit constructie en ruimte, eerder dan vanuit een programma.

BWMSTR Label

Van Schoonhoven

Een pension voor daklozen’. Artikel door Koen Van Synghel in De Standaard over dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen Van Schoonhoven.

Pension Van Schoonhoven

PENSION-DE ARCHITECT

Back to School

De architectuurwereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëren van scholen en leeromgevingen maakt daar een belangrijk deel van uit. Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst. De tentoonstelling toont een selectie van interessante schoolgebouwen die de voorbije jaren werden gerealiseerd. De projecten weerspiegelen de typologische vernieuwingen binnen scholenbouw, illustreren welke plaats een school kan vervullen in het weefsel van een dorp of stad, en tonen de rol die architectuur kan vervullen in de sociale en ruimtelijke context. Kleuter- en lagere school Het Vliegertje is opgenomen in de tentoonstelling van het Vlaams Architectuurinstituut.
De Singel, Antwerpen, donderdag 24.10.2019 - zondag 16.02.2020

Het Vliegertje

UHasselt bezoekt Het Halfdiep

Charlotte Gillain geeft een rondleiding aan de studenten Interieurarchitectuur van de Universiteit Hasselt in Het Halfdiep. De studenten van de Faculteit Architectuur en Kunst bezoeken op 15 oktober het project tijdens hun studiereis.

Het Halfdiep

van Schoonhoven

Huiselijkheid die tegen een stootje kan. Artikel over dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen Pension van Schoonhoven in Architraaf/Architrave n° 201.

Pension van Schoonhoven

AT201_Bulk-architecten

191004-INBO

INBO

BULK ontving op 4 oktober de architecten en stedenbouwkundigen van INBO tijdens hun studiereis door Vlaanderen met Antwerpen en Park Groot Schijn als eerste halte. Koen Van Bockstal en Jasper Ponjee geven tekst en uitleg bij de stedenbouwkundige geschiedenis en architectuur van de stad Antwerpen.

Wijkmotor

Lezing Koen Van Bockstal over de Renovatietoolbox - Schrijverswijk op de studiedag Wijkmotor georganiseerd door AR-TUR. In het Kempenlab Wijkrenovatie gaat AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken.
1/10/2019 Cultuurhuis De Warande, Turnhout

Schrijverswijk

De Madieliefjes

Vrijdag 27 september werd Kinderdagverblijf De Madieliefjes in Machelen-Diegem feestelijk ingehuldigd. Binnenkort gaan we nog eens ter plekke voor een fotorondje van de hele site.

Dorpskern Machelen

Schrijverswijk

BULK, BUUR en BAS winnen de ontwerpwedstrijd Open Oproep 3609 Schrijverswijk!
Ontwerpvoorstel voor de sociale woonwijk te Zwijndrecht in opdracht van Woonpunt Schelde-Rupel.

Schrijverswijk

A+ 279 SCHOOLS

Het scholennummer van A+ gaat na wat de ‘meest geslaagde’ trajecten en projecten zijn en onderzoekt hoe nieuwe pedagogische programma’s zich vertalen in de architectuur. Artikel over kleuter- en lagere school Het Vliegertje in A+ 279 SCHOOLS.

Het Vliegertje