190201-winvorm

WINVORM1805

Koen Van Bockstal is jurylid voor de besloten architectuur wedstrijd -Winvorm 1805 –Uitbreiding van het Visserijmuseum, Oostduinkerke

Het Vliegertje

Artikel over kleuter- en lagere school Het Vliegertje in Installatie & Bouw.

Het Vliegertje

VLIEGERTJE190107

Open Oproep Zwijndrecht Schrijverswijk

BULK, BUUR en BAS geselecteerd voor het uitwerken van een ontwerpvoorstel voor de sociale woonwijk Schrijverswijk te Zwijndrecht, Open Oproep 3609 in opdracht van Woonpunt Schelde-Rupel onder begeleiding van Team Vlaams Bouwmeester.

Open Oproep 3609 Zwijndrecht
181221-kerstwensen_BULK

BULK wenst je fijne feestdagen en alvast een vrolijk en inspiratievol nieuw jaar!

BULK wenst je fijne feestdagen en alvast een vrolijk en inspiratievol nieuw jaar!
Onze kantoren zijn gesloten vanaf vrijdag 21 december 2018. We zijn terug beschikbaar op 7 januari 2019.

ONTO Cahiervoorstelling

Presentatie ONTO 01 – Koen Van Bockstal
De ONTO cahierreeks wil het ontwerpend onderzoek uit de ontwerpstudio's van de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw en ruimtelijke planning in beeld brengen.
20/12/2018 20.00 h Universiteit Antwerpen - Faculteit Ontwerpwetenschappen, Campus Mutsaard – Wintertuin, Mutsaardstraat 31, Antwerpen

Info & inschrijvingen

Architectuurcafé Koninklijke Bouwmeesterkring West-Vlaanderen

Lezing BULK architecten – Koen Van Bockstal
13/12/2018 19.30 h Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk

Info & inschrijvingen

Opening Pension Van Schoonhoven

Onder belangstelling van de pers overhandigde OCMW Antwerpen de sleutels van het vernieuwde Pension Van Schoonhoven aan de verschillende diensten die zullen werken in het dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen. De eerste gasten worden ontvangen vanaf 26 november.
Reportage ATV.

Pension Van Schoonhoven

AUDITORIUM 18/19 - ARCHITECTUUR & MATERIE

De materie van architectuur omvat niet enkel het pragmatische denkbeeld van architectuur, maar doelt op de meerwaarde die in het gebouwde gecreëerd en voelbaar wordt. De Auditorium 18/19  lezingenreeks geeft een spectrum weer van architectuur en materie als dusdanig: ‘het gebouwde’ als een fysische materialiteit, ‘het niet—gebouwde’ als ruimte, leegte, licht en tijd, en ‘het poëtische', 'het metafysische’ op zoek naar de essentie van architectuur. Zeven geselecteerde sprekers brengen samen  een breed verhaal.

Curatoren: Miep Linssen, Lukas Versteele & Ruben Hoet

Programma Lezingenreeks Stad en Architectuur

BRAEMPRAAT

Vrijdag 28 september ging BRAEMPRAAT in première in de Singel. Dimitri Leue brengt Braems tekst Het lelijkste land ter wereld. Met muziek van Steven Taelman, foto’s van Filip Dujardin en decor door BULK.
Info & speellijst tour.

BRAEMPRAAT

Werfbezoek kinderdagverblijf

Donderdag 20 september 2018 organiseerde Matexi een eerste bezoek aan het nieuwe kinderdagverblijf in Machelen. Geïnteresseerden kregen samen met onder andere Burgemeester Jean-Pierre De Groef, Schepen Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf en Schepen van Kinderopvang Hilde Anciaux een rondleiding op de werf door BULK architecten, Matexi en aannemer Vanhout.

Masterplan Dorpskern Machelen