ACH22.600 S-230824 projectfoto jpg

Academie Hoboken

De poldergemeente Hoboken met zijn talrijke waterlopen, hoge beuken en statige buitenverblijven groeide in de loop van de 19e en vooral 20e eeuw uit tot een dense voorstad met een bijna industrieel karakter. Het amalgaam aan stedenbouwkundige en architectonische experimenten maakt de stad rafelig.
Toch verraden de grote binnen-gebieden nog iets van hun oorspronkelijk karakter en bieden ze mogelijkheden voor actuele opgaves, als plekken voor vergroening, ontmoeting en collectiviteit. 
De Academie Hoboken bestaat uit 4 entiteiten: Muziek, Woord, Beeld en Dans en is nu gevestigd op twee locaties. De huidige academie is verouderd en vraagt om een nieuw en toegankelijk gebouw waarin toonmomenten, concerten en expo's georganiseerd kunnen worden. 

Nieuwbouw en uitbreiding voor de kunstencampus Hoboken
Wedstrijdontwerp, Besloten prijsvraag 
Hoboken
2022

In samenwerking met: LAB-V
Opdrachtgever: AG Vespa & AG Stedelijk Onderwijs

ACH22.600 S-230824 schets bestaande toestand
ACH22.600 S-230824 inplantingsplan

Celdeling

Door de diverse in- en uitbreidingscampagnes, begint het statuut van dit grote bouwblok
te kantelen. Het binnengebied wordt ontgind en bebouwd en er ontstaat een soort celdeling, waarbij het bouwblok opgesplitst wordt in kleinere delen. Daarin loert een zeker gevaar, waarbij de latente kwaliteiten van het bouwblok verrommelen en mogelijke synergiën daarbij verloren geraken. We willen absoluut pleiten voor een adequate ruimtelijke draagkracht
op het terrein met genoeg aandacht voor het onbebouwde. 

ACH22.600 S-230824 schema celdeling
ACH22.600 S-230824 fase 1

Fase I - Academie beeld en dans

ACH22.600 S-230824 fase 2

Fase II - Kunstcampus

ACH22.600 S-230824 fase 3

Fase III - variant kunstcampus

ACH22.600 S-230824 tekening gevel kopgebouw

Uithangbord

Het sculpturale hoekgebouw als etalage van de Academie, een groot huis van vertrouwen. 
Ruimere en publieksgerichte functies zoals de exporuimte en de grote danszaal stapelen we op de hoek. Actie!
Door hun inplanting en grote ramen brengen ze leven en zichten op de straat en geven ze de Academie letterlijk een gezicht. 
Alle administratieve functies aan de grote centrale doorsteek, voor overzicht en beheer. 
Circulatie voor bezoekers en personeel gescheiden.  
Indien mogelijk een stevig en kloek gemetst hoekaccent, misschien met recuperatie van de afgebroken bakstenen?
Een frisse en heldere signalisatie en ’s avonds mooie verlichting, de lichtbak. 

ACH22.600 S-230824 snede tekening kopgebouw
ACH22.100 S-230824 plannen varianten flexibiliteit (A0)

Piedestal

We tillen de exporuimte een klein beetje hoger dan het maaiveld en nemen zo de hoogteverschillen op het terrein mee op. 
Tentoonstellen op een klein sokkeltje, net boven de stoep. 
Hogerop gestapelde danszalen, interne doorkijken, ruimte en ruimtelijkheid. 
De entree aan de doorsteek toegankelijk én feestelijk, onder een luifel door. 
Daglicht in het kelderniveau dankzij het kleine hoogteverschil en de Engelse koer

ACH22.600 S-230824 snede trein
ACH22.600 S-230824 tekening gevel trein

Ateliervleugel

Een meer industrieel en stoerder karakter voor de ateliervleugel. Als een pakhuis of fabriekje voor creativiteit. Aan de straatzijde toont het gebouw zich als een sobere maar hoogwaardige gelede rasterstructuur met invullingen, op maat van de straat en met echo’s naar het industrieel verleden van Hoboken. Aan de tuinzijde vormt het raster diepe galerijen, die via trappen en liften in contact staan met de tuin en met elkaar.
Het gebouw wordt een intelligente ruïne, in staat om op korte én lange termijn veranderingen op te vangen.
De rationele, maar warme CLT structuur van balken en kruiskolommen laat meervoudig ruimtegebruik toe.
De grote overdekte galerijen aan de tuinkant bufferen het rechtstreeks zonlicht en bieden overmaat en fijne buitenateliers. 

ACH22.600 S-230824 snede paviljoen

Gazebo

Als kers op de taart stellen we een gazebo voor, een compact parkpaviljoen of –kiosk. Centraal in de binnentuin waar concerten, tentoonstellingen, en lezingen ongestoord plaatsvinden, als het kloppend hart van de kunstcampus.
Een deel van het paviljoen fungeert als overdekte fietsenstalling.


ACH22.600 S-230824 tekening tuin