DDS_VO_BUITEN_B2

Kantoorgebouw DDS Verko

Het nieuwe hoofdkantoor voor DDS-Verko ligt op een prominente plek in het indrukwekkend Scheldelandschap. Het markante silhouet zoekt verwantschap met het landschappelijke en industriële terroir, waar het bovenuit tornt en intrinsiek deel vanuit maakt.  De site vormt een schakel in een ruimer educatief en toeristisch netwerk, als ijkpunt langs de oevers. De nieuwe ontwikkeling vormt een voorlopig orgelpunt dat het terrein herorganiseert en de samenwerking tussen de bestaande entiteiten aandikt. We geven de aanzet voor een milde vorm van verdichting en stedelijkheid en laten ruimte voor ontwikkeling, voor groen en voor water. Het gebouw zal een voortrekkersrol vervullen in wat we het nieuwe werklandschap noemen, als genereuze casco, die op termijn vele programma’s kan herbergen. Het project integreert circulaire constructieprincipes en gebruikt nieuwe materialen op basis van (lokaal) biologisch afval.

Nieuwe kantoren voor DDS-Verko in Dendermonde
Besloeten wedstrijd Open Oproep-Laureaat
Dendermonde
2022-


In samenwerking met:Studio Jan Vermeulen
Landschap:Cluster landschap &
stedenbouw
Technieken & Stabiliteit:IRS Studiebureau en B.A.S.
Duurzaamheid:Bureau Bouwtechniek
Akoestiek:Bureau De Fonseca

tumblr_l9vsfdfjer1qat99uo1_640

Bernd & Hilla Becher, Provenance

A.J._Heymans001-hemel bij maanlicht 1907

Katalysator voor verdichting

De positie en footprint van het nieuwe gebouw zijn strategische keuzes.
Als een grote boekensteun markeert het gebouw de overgang tussen het bestaande bedrijventerrein en de omgeving.
De inplanting laat ruimte voor een groene buffer met watertuin en concentreert publieke kwaliteiten rond de parvis aan de voorzijde. 
We schurken tegen de dijk aan. Een helling en publieke trap leiden naar de belvedère.
De ruimte tussen kantoor en Brekergebouw laat leveringen en gebruik alsnog toe en wordt vormgegeven als schaduwrijke groen patio.

DDS22.600 S-230221 vogelperspectief tekening met kader  (3000x 3000)
DDS_VO_2101_Implantingsplan Nieuwe situatie - Fase 2_A2_1.1000
DDS22-landschap.JPG

parvis-schaduwtuin-watertuin

DDS22.600 S-230222 render ingang (3000 x 1997)

Robuust en open gebouw

De structuur van de nieuwbouw is een hybride van CO2-arm beton voor de 'backbone' (kernen en kleinere lokalen) en
voorál hout: CLT-elementen vormen draagbalk en vloer. Hogere plafonds dragen bij tot de gebruiks- en toekomstwaarde van het gebouw.
Het langwerpig gebouw heeft twee overmaatse trappenhuizen, die een veelheid aan configuraties toelaten. 
In het middendeel zijn ruimtes met twee oriëntaties perfect mogelijk, terwijl op de koppen van het plan telkens bijzondere ruimtes liggen met zicht op het landschap.

De structuur biedt mogelijkheden tot soft spots, om interne connecties tussen twee lagen op termijn te faciliteren.
De begane grond en mezzanine hebben een expliciet publiek en ruimtelijk karkater, terwijl de open vierde verdieping profiteert van extra hoogte en de belvédère richting de Schelde, ook bereikbaar via een publieke buitentrap.
De beglazing, ruime afmetingen en uitzicht op de omgeving nodigen uit tot gebruik en dragen bij aan het collectieve karakter van het gebouw.  

DDS22.600 S-230228 schema's (3000x 3000)
DDS22.100 P-230227 +0
DDS22.100 P-230227 +1
DDS22.100 P-230227 +3

Common ground

De begane grond en de mezzanine van het nieuwe hoofdkantoor opereren als een heuse 
‘common ground’. Een forum, een cureerbare ruimte, een uitnodiging om binnen te komen,
deel te nemen en te verblijven. De plint van het gebouw biedt mogelijkheden en stimulansen
voor ontmoeting, informele uitwisselingen en veelvuldig gebruik. De ruimte profiteert 
van de vides, de connectie met het Brekergebouw en direct contact met de  parvis, de watertuin en de patiotuin.
Zo wordt ze zelf een soort landschap met vele mogelijkheden, dat symbool kan staan zowel voor de ruimtelijke vernieuwing van DDS-Verko
als voor een vernieuwde bedrijfsvoering.DDS22.600 S-230228 maquettefoto 2
DDS22.600 S-230222 render front (3000 x 1997)
DDS22.100 P-220817_snede langs
Bulk_DDS22-4
Bulk_DDS22-5

Een nieuw werklandschap

De klassieke definitie van ‘het kantoor gebouw ‘ is al een heel tijdje achterhaald. Onze werkplekken zijn permanent in evolutie en bedrijven zoeken naar verfrissende manieren om stimulerende en levendige werkplekken aan te bieden. De notie dat ‘werk’ niet plaatsvindt
aan een bureau, maar alsmaar vaker in informele settings, op spontane momenten en zelfs onderweg, zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Het gebouw zal een voortrekkersrol vervullen in wat we het nieuwe werklandschap noemen. De werkstrategie focust op ontmoetingen en teamwork met flexibele werkplekken voor overleg in groep, maar evengoed op individuele en afgescheiden werkplekken. De structuur dient zich aan als een robuuste gastheer met een specifieke atmosfeer en een alomtegenwoordige intrinsieke ruimtelijke kwaliteit, die an sich los staat van programmatorische invullingen


DDS_VO_BUITEN_B4
DDS22.600 S-230221 render andere kant oever
Bulk_DDS22-26