HWG14.600 S-230931 coverfoto 3

Handelsdok West

De westzijde van het Handelsdok in Gent is onderdeel van het masterplan Oude Dokken.
De plek is van strategisch belang. Een gespiegelde cadans van bouwzones en buurtparkjes, dwars op het dok, een toren op de kop bij een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug, de visie
op de kade en behoud van het maritiem-industrieel karakter, verankeren de nieuwe ontwikkeling in een ruimer stedenbouwkundig kader en halen er profijt uit; heerlijk zicht en
een bevoordeelde relatie met het Handelsdok, directe aansluiting bij het stadscentrum, aansluiting op de toekomstige stadsboulevard met tramlijn en de strategische ligging
bij het OV-knooppunt Dampoort, ...

Masterplan en 58 woningen
Gent
Besloten prijsvraag
2014-2020

Opdrachtgever: Acasa-Urban Link
In samenwerking met: 360 Architecten
Technieken: EDV
Stabiliteit: Nico Terryn
Landschap: LAND

HWG14.500 R- lithographie louis roelandt

Handelsdok

De naam alleen al. Stapelplein. Letterlijk op de overslag tussen water en stad. In het spoor van stadsarchitect Louis Roelandt ontwerpen we vier nieuwe Stapelhuizen, robuuste bouwstempels, naast het huidige Handelsdokcenter.

HWG14.600 S-230931 foto water
HWG14.600 S-230931 foto stad
HWG14.600 S-230931 coverfoto 1
HWG14.600 S-230931 toren en pakhuis aan straatkant

Een familie van gebouwen, met gelijke trekken maar met duidelijk te onderscheiden identiteit en verschillende verschijningsvormen naar stad, kade, woonstraat of buurtparkje. De sfeer van de kade wordt in de dwarse verkeersvrije woonstraten maximaal doorgetrokken over de volle diepte van het terrein. Op de kop van de site een parktoren, niet solitair maar oprijzend bovenop een plint die de schaalsprong maakt naar de pakhuizen.

HWG14.600 S-230931 groene tegels entree straatkant
HWG14.600 S-230931 poort inkom tegels verticaal
HWG14.600 S-230931 inkom pakhuis
HWG14.600 S-NIEUW plannen
HWG14.600 S-230931  poort

Hoefijzer

De pakhuizen zijn opgevat als een conglomeraat van woningtypologieën, die we bundelen tot een krachtig en nurks gebouw met een duidelijke en herkenbare Gestalte. Het panorama op het water is geen privilege, maar wordt letterlijk in het bouwblok gebracht.De hoefijzervorm gunt ook de bescheiden woningen aan de stadsboulevard en de rijwoningen in de woonstraat een gefilterd zicht op het water. 

HWG14.600 S-230931 frontaal wit gebouw
HWG14.600 S-230931 binnenkoer

We hanteren een stedenbouwkundige bouwsteen die kan bemiddelen tussen de kleine schaal van de grondgebonden woning, de tussenschaal van het gestapeld wonen en de grote schaal van de toren. Op de kade van het Handelsdok zomen we de toekomstige stadsboulevard af met flinke gevels, als behangpapier van het publieke.

De collectieve tredtuinen in het hart van de pakhuizen en parkvilla zijn het verlengde van het private terras. Ze sluiten aan op de kade of
het stadsparkje. Vanuit de stadsboulevard wordt een glimp opgevangen van de groene pit doorheen de centrale koetspoorten.

HWG14.600 S-230931 fragment toren
HWG14.600 S-230931 afsluitfoto

fotografie Stijn Bollaert