SWZ19.500 P-190508 3D knalbeeld hoekgebouwen-03

Schrijverswijk

De Schrijverswijk is een beetje een uitgeloogde versie van een tuinwijk. Zoals zo vaak in de naoorlogse productie van de sociale woningbouw is ze eerder een stempelwijk, waar de rationaliteit het haalde van de romantiek. De collectieve ruimtes die de vooroorlogse tuinwijken en hun achterliggende sociale dimensie vormgaven, de ‘commons’, kreunen er onder de parkeerdruk. Er is weinig hiërarchie. De wijk grenst vrij abrupt aan een op- en afrittencomplex en het bouwbedrijf Van Laere in het industriegebied. De bestaande beekvallei heeft nog nauwelijks landschappelijk waarde. Toch heeft de wijk latente kwaliteiten, onder andere door de relatief hoge consistentie van de bebouwing en het aanwezig groen, inclusief de schattige kruiwagenpadjes. 

Vervangingsbouw sociale woonwijk
Zwijndrecht
Besloten wedstrijd Open Oproep - Laureaat
2019-

Opdrachtgever: Woonpunt Schelde-Rupel 
In samenwerking met: BUUR, BAS

SWZ19.500 B- (16)

Een hernieuwde lezing van het oude ideaal ambieert om terug meer tuinwijk te maken, op alle schaalniveaus. Meer tuin en meer wijk. De Scheibeek vlakbij wordt in ere hersteld tot een nieuw park, dat de snelweg en de industriezone bijkomend buffert en ruimte laat voor water en groen. Het park is op macro niveau verbonden aan het grote Ringland en kan er een cruciale schakel in worden, met name als het industriegebied ooit kan worden herbekeken. In de zone west van project Over De Ring toont dit park zich als een missing link tussen de omringende campussen en grote groenstructuren.

09042019 zwijndrecht_base map(kd)_NEIGHBORHOOD SCALE-03
29042019 Zwijndrecht_ masterplan(KD)-1-1000 (A3) FINAL

Drie duidelijke openbare milieus structuren vervolgens de wijk. Een statige singel aan het park wordt de hoofdarmatuur voor het afwikkelen van verkeer in de wijk, de heraangelegde tuinstraten worden geknipt of gereduceerd en een groene wegel dwars door het hart van de wijk zorgt voor trage verbindingen. De typologieën van de woningen variëren per milieu en zoeken driemaal naar een andere relatie tussen publiek, privaat en collectief. 

OO3609A_01-visiebundel_printversie-7

De groene wegel houdt het midden tussen een lange informele dreef en een reeks kleinere alternerende groene pleintjes. Negen langshoeves en een bestaande flard rijwoningen staan losjes ingeplant aan de randen. Hun sterke prominente kopgevels dragen bij tot de picturale kwaliteiten van dit groene hart in het midden van de wijk.

06052019 Zwijndrecht_ masterplan(KD)-SECTION 2
SWZ19.500 P-190503 isometrie schema's meso-groene wegel 2
Maquettefoto 02 grijswaarden
SWZ19.100 P-Type G 19-00
SWZ19.100 P-Type G 19-01
SWZ19.100 P-Type G 19-02
SWZ19.500 P-190508 3D knalbeeld groene wegel-05
Katrinahofje
SWZ19.100 P-Katrinahofje-niveau 0
SWZ19.500 P-190508 3D knalbeeld katrinahof-05

In de tuinstraten kiezen we resoluut voor behoud. Reparatie en renovatie. Omdat de bestaande wijk voornamelijk uit duidelijke stempels van woningen bestaat, willen we een te groffe amputatie vermijden. Waar we een volledige reeks woningen kunnen vervangen, herstellen we het bestaande gabariet op een hedendaagse manier. We hoeden ons voor een te intrusieve of agressieve reconversie.

06052019 Zwijndrecht_ masterplan(KD)-SECTION 2
SWZ19.500 P-190503 isometrie schema's meso-tuinstraat
tuinstraat
SWZ19.500 P-190508 3D knalbeeld tuinstraat-02

Tegenover het nieuwe park opteren we voor stevige parkappartementen. De singel of hoofdstraat van de wijk wordt geflankeerd door een mooie rij bomen aan de ene kant en het nieuwe park aan de andere zijde. De gebouwen genieten hier van hun status: mooie voortuinen, lichtjes verhoogde begane grond, terrassen op het zuiden en een uitzicht over het nieuwe park. Op de hoeken van de straten zorgen de gestapelde elegante woongebouwen voor een entreegevoel in de tuinstraten, de langere bebouwing tussenin herneemt thema’s uit de ‘modernistische’ tuinwijktraditie.

06052019 Zwijndrecht_ masterplan(KD)-SECTION 4
SWZ19.500 P-190503 isometrie schema's meso-laan 3
Laan
SWZ19.500 P-190508 3D knalbeeld singel-01

We zetten in op sociale duurzaamheid door participatie en intelligente fasering. We bundelen de fases in tijd en zo veel mogelijk per deel van de wijk, zodat niet overal tegelijk gewerkt wordt. Ondanks het feit dat we niet in de parkzone bouwen maken we ons sterk dat we alle verhuisbewegingen kunnen opvangen.

De collectieve binnengebieden en kruiwagenpadjes worden geherwaardeerd ten behoeve van de bewoners. Het publiek domein is duidelijk en continu en de aanwezigheid van de auto wordt beperkt door de heraanleg en profilering van de straten en de singel. Alle nieuwe gebouwen zetten ambitieus in op duurzaamheid, de renovaties kunnen een leidraad vormen voor andere bewoners door de uitgewerkte toolbox beschikbaar te stellen en eventueel groepsaankopen te stimuleren.

SWZ19.500 P-190507 schema's renovatie 1B
SWZ19.500 P-190509 aanzicht groene wegel-02
SWZ19.500 P-190509 aanzicht katrinahofje-01
SWZ19.500 P-190509 aanzicht parkgebouwen-01