200810-AWD20-selectie

ARENA

BULK + WIT + CLUSTER + KARUUR geselecteerd voor wedstrijd Arenawijk Deurne. AG Vespa schrijft een prijsvraag uit voor de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en VMSW.

De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool. Onderwerp van de opdracht is het uitwerken van een plan voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

20200709_210450-01

Bouwverlof

Tijdens het bouwverlof van 13 juli t/m 2 augustus is ons kantoor gesloten en zijn we niet bereikbaar.

BULK architecten wenst je een fijne zomer!

Midden

Woonproject ‘Midden’ te Boechout, dat is wonen met een blijvend vakantiegevoel.Reportage van Midden Fase 1 door steenbakkerij Vande Moortel.

Midden

Architectuurboek Vlaanderen N°14

Publicatie Het Vliegertje en Pension van Schoonhoven in Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen. Een vijftigtal projecten tonen de veelzijdigheid van de architectuurproductie. Twaalf essays onderzoeken elk een actueel thema. 

Architectuur en ruimtelijke vraagstukken beroeren de publieke opinie meer dan ooit. Het Architectuurboek Vlaanderen N°14 toont spraakmakende architectuur in en uit Vlaanderen en Brussel. Het verzamelt een rijke selectie recent gerealiseerde architectuurprojecten en plaatst deze in de ontwikkeling van het socioculturele veld waarin ze zich ontplooiden. 

Architectuurboek Vlaanderen

Warmtenet Schrijverswijk

BULK architecten, OVERZICHT en Woonpunt Schelde-Rupel zijn geselecteerd voor financiële steun in het kader van de Regionale projectoproep "duurzaam materialen- en energiegebruik"! Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen een voortrekkersrol vervullen in de verduurzaming van woonwijken, omdat zij vaak als enige een patrimonium van enige schaal hebben. Tijdens de haalbaarheidsstudie stippelen we een pad uit naar een klimaatbestendige duurzame Schrijverswijk in Zwijndrecht - met warmtenet, ondiepe geothermie en andere hernieuwbare energiebronnen. We betrekken experts, zoeken stakeholders en onderzoeken drempels, keuzes en oplossingen. De steun van het FDME stelt ons in staat een gedegen onderzoek te voeren dat buiten de gangbare ontwerpbudgetten valt. De opgedane kennis zal worden gedeeld met ander sociale huisvestingsmaatschappijen om de impact zo groot mogelijk te maken.

SCHRIJVERSWIJK
200616-PSM19-selectie

Plantentuin Meise

BULK + KARUUR + CLUSTER geselecteerd voor het uitwerken van een ontwerpvoorstel voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een logistiek gebouw. De Vlaamse Overheid schrijft een prijsvraag uit voor een nieuwe fase van het Masterplan Plantentuin Meise. De opdracht omvat de renovatie van het modernistische stookgebouw en het ontwerp van een nieuw logistiek gebouw met centraal magazijn, werkplaatsen, kantoren, stelplaats voor machines en de aanleg van een logistieke zone.

200617-CAA20-selectie

CADIX A4

DETHIER + BULK + GENERAL ARCHITECTURE geselecteerd voor het insturen van een voorstel voor het gebouwenblok CADIX A4. AG VESPA verkoopt een uitzonderlijk gelegen grond in de Cadixwijk en schrijft een prijsvraag uit voor de uitwerking van een gezinsvriendelijk woonproject.

BRAEMPRAAT

Op www.leue.be kan u naar BRAEMPRAAT kijken en luisteren. Een verfeestelijking in deze dagen zonder theater. Vrijdag 28 september 2018 ging BRAEMPRAAT in première in de Singel. Dimitri Leue brengt Braems tekst Het lelijkste land ter wereld. Met muziek van Steven Taelman, foto’s van Filip Dujardin en decor door BULK. Bekijk de voorstelling hier.

BRAEMPRAAT
200505-CBD20-selectie

Brielmeersen Deinze

BULK + BURO LUBBERS geselecteerd voor het insturen van een voorstel voor de nieuwe cafetaria en omgeving in het Provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze. Provincie Oost-Vlaanderen schrijft een prijsvraag uit voor de ontwerpopdracht.

200424-PTM19-selectie.

Plantentuin Meise

BULK + KARUUR + CLUSTER geselecteerd voor het uitwerken van een ontwerpvoorstel voor de renovatie van het kasteel van Bouchout. De Vlaamse Overheid schrijft een prijsvraag uit voor een nieuwe fase van het Masterplan Plantentuin Meise. De opdracht omvat de renovatie en herbestemming van de gebouwen van de pachthofzone, de renovatie van het kasteel van Bouchout en het landschapsontwerp van de omgeving.