191219-KERST

Een vrolijk en inspiratievol nieuw jaar!

BULK wenst je fijne feestdagen en alvast een vrolijk en inspiratievol nieuw jaar!
Onze kantoren zijn gesloten vanaf vrijdag 20 december 2019. We zijn terug beschikbaar op 6 januari 2020.

191216-TENTO_REF

REFEREREN

Refereren, een verkenning van het gebruik van referenties in de architectuur en in de kunst

Dirk Janssen zoekt naar de rol en de betekenis van het refereren in het artistieke proces. Hij wilde het gebruik van referenties zichtbaar en bespreekbaar maken en heeft daarom naast een literatuurstudie, gesprekken gevoerd met negen kunstenaars, waaronder ook architecten. Deze gesprekken met Steven Aalders, Jantje Engels en Marius Grootveld, John Körmeling, Jasper Rigole, Dirk Somers, Koen Van Bockstal, Benjamin Verdonck, Leon Vranken en Erik Wiëers leidden tot brieven waarin hij hun gebruik van referenties beschrijft en analyseert.

Tentoonstelling: 6.12 – 19.12 doorlopend open
Finissage: 19.12 20:00 + boekvoorstelling ONTO03
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, De Wintertuin, Mutsaardstraat 31 2000 Antwerpen

191210-GLAS2

Mackintosh School of Arts

Koen Van Bockstal is visiting critic voor de Stage 5 - Design Thesis over Antwerpen aan de Mackintosh School of Arts & Architecture in Glasgow-Schotland.

20191119_115200

Xaveriuscollege op bezoek

De leerlingen van Xaveriuscollege Borgerhout die de module Beeldende en Architecturale vorming volgen kwamen op bezoek bij BULK. Jeff en Brent gaven met veel enthousiasme uitleg over architectuur en het vak van architect en beantwoorden de vragen van de scholieren van de derde graad.

BWMSTR Label 021

Het door Jasper Ponjee ingediende onderzoeksvoorstel CONSTRUCT werd geselecteerd door de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut voor BWMSTR Label 021. BULK architecten zal onderzoek doen naar de mogelijkheden van open constructies, die door hun flexibiliteit en aanpasbaarheid ook duurzamer zijn. Er zijn echter meerdere drempels die het moeilijk maken om ze te ontwerpen en te bouwen, zoals dwingende programma’s van eisen en de huidige rolverdeling tussen architect en ingenieur, die architectuur loskoppelt van constructie. BULK architecten zal - samen met een Ingenieur - een catalogus van vormtypen ontwikkelen, waarin de rijkdom wordt geïllustreerd van ontwerpen die starten vanuit constructie en ruimte, eerder dan vanuit een programma.

BWMSTR Label

Van Schoonhoven

Een pension voor daklozen’. Artikel door Koen Van Synghel in De Standaard over dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen Van Schoonhoven.

Pension Van Schoonhoven

PENSION-DE ARCHITECT

Back to School

De architectuurwereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëren van scholen en leeromgevingen maakt daar een belangrijk deel van uit. Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst. De tentoonstelling toont een selectie van interessante schoolgebouwen die de voorbije jaren werden gerealiseerd. De projecten weerspiegelen de typologische vernieuwingen binnen scholenbouw, illustreren welke plaats een school kan vervullen in het weefsel van een dorp of stad, en tonen de rol die architectuur kan vervullen in de sociale en ruimtelijke context. Kleuter- en lagere school Het Vliegertje is opgenomen in de tentoonstelling van het Vlaams Architectuurinstituut.
De Singel, Antwerpen, donderdag 24.10.2019 - zondag 16.02.2020

Het Vliegertje

UHasselt bezoekt Het Halfdiep

Charlotte Gillain geeft een rondleiding aan de studenten Interieurarchitectuur van de Universiteit Hasselt in Het Halfdiep. De studenten van de Faculteit Architectuur en Kunst bezoeken op 15 oktober het project tijdens hun studiereis.

Het Halfdiep

van Schoonhoven

Huiselijkheid die tegen een stootje kan. Artikel over dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen Pension van Schoonhoven in Architraaf/Architrave n° 201.

Pension van Schoonhoven

AT201_Bulk-architecten

191004-INBO

INBO

BULK ontving op 4 oktober de architecten en stedenbouwkundigen van INBO tijdens hun studiereis door Vlaanderen met Antwerpen en Park Groot Schijn als eerste halte. Koen Van Bockstal en Jasper Ponjee geven tekst en uitleg bij de stedenbouwkundige geschiedenis en architectuur van de stad Antwerpen.