Rondleiding Uyttenhove

Polyvalent centrum Uyttenhove is vorige maand opgeleverd. De omgevingsaanleg is momenteel in uitvoering. Corona heeft op vele vlakken een impact, zo ook op de feestelijke opening van Uyttenhove. De gemeente is trots op haar nieuwe sport-, en cultuurcomplex maar kan dit voorlopig helaas niet met toeters en bellen tonen. Daarom organiseert ze op donderdag 15 oktober, 19.30u, een korte rondleiding in het complex. Geïnteresseerden kunnen hun aanwezigheid bevestigen via cultuur@lochristi.be en dit ten laatste maandag 12 oktober.

Uyttenhove

Madeleine

"Conforta in Deurne wordt energiezuinige wijk". Reportage over Kinderdagverblijf met passiefwoningen op de Conforta site bij Vande Moortel.

Madeleine
200914-WLO19-gunning

Blancefloerlaan West

BULK + p.ed + Buro Lubbers winnen de ontwerpwedstrijd voor het project Blancefloerlaan West!
Ontwerpvoorstel voor een vervangbouwproject met een 120-tal appartementen, eengezinswoningen, commerciële ruimtes, ondergrondse parkeergarages en een openbaar binnenplein in opdracht van Woonhaven Antwerpen geselecteerd voor uitvoering.

200901-UA-KVBp

Faculteit Ontwerpwetenschappen UAntwerpen

Met ingang van 15 september 2020 is Koen Van Bockstal aangesteld als Gastprofessor Architectuur & Omgeving aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen.

200810-AWD20-selectie

ARENA

BULK + WIT + CLUSTER + KARUUR geselecteerd voor wedstrijd Arenawijk Deurne. AG Vespa schrijft een prijsvraag uit voor de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en VMSW.

De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool. Onderwerp van de opdracht is het uitwerken van een plan voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

20200709_210450-01

Bouwverlof

Tijdens het bouwverlof van 13 juli t/m 2 augustus is ons kantoor gesloten en zijn we niet bereikbaar.

BULK architecten wenst je een fijne zomer!

Midden

Woonproject ‘Midden’ te Boechout, dat is wonen met een blijvend vakantiegevoel.Reportage van Midden Fase 1 door steenbakkerij Vande Moortel.

Midden

Architectuurboek Vlaanderen N°14

Publicatie Het Vliegertje en Pension van Schoonhoven in Architectuurboek Vlaanderen N°14. Wanneer attitudes vorm krijgen. Een vijftigtal projecten tonen de veelzijdigheid van de architectuurproductie. Twaalf essays onderzoeken elk een actueel thema. 

Architectuur en ruimtelijke vraagstukken beroeren de publieke opinie meer dan ooit. Het Architectuurboek Vlaanderen N°14 toont spraakmakende architectuur in en uit Vlaanderen en Brussel. Het verzamelt een rijke selectie recent gerealiseerde architectuurprojecten en plaatst deze in de ontwikkeling van het socioculturele veld waarin ze zich ontplooiden. 

Architectuurboek Vlaanderen

Warmtenet Schrijverswijk

BULK architecten, OVERZICHT en Woonpunt Schelde-Rupel zijn geselecteerd voor financiële steun in het kader van de Regionale projectoproep "duurzaam materialen- en energiegebruik"! Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen een voortrekkersrol vervullen in de verduurzaming van woonwijken, omdat zij vaak als enige een patrimonium van enige schaal hebben. Tijdens de haalbaarheidsstudie stippelen we een pad uit naar een klimaatbestendige duurzame Schrijverswijk in Zwijndrecht - met warmtenet, ondiepe geothermie en andere hernieuwbare energiebronnen. We betrekken experts, zoeken stakeholders en onderzoeken drempels, keuzes en oplossingen. De steun van het FDME stelt ons in staat een gedegen onderzoek te voeren dat buiten de gangbare ontwerpbudgetten valt. De opgedane kennis zal worden gedeeld met ander sociale huisvestingsmaatschappijen om de impact zo groot mogelijk te maken.

SCHRIJVERSWIJK
200616-PSM19-selectie

Plantentuin Meise

BULK + KARUUR + CLUSTER geselecteerd voor het uitwerken van een ontwerpvoorstel voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een logistiek gebouw. De Vlaamse Overheid schrijft een prijsvraag uit voor een nieuwe fase van het Masterplan Plantentuin Meise. De opdracht omvat de renovatie van het modernistische stookgebouw en het ontwerp van een nieuw logistiek gebouw met centraal magazijn, werkplaatsen, kantoren, stelplaats voor machines en de aanleg van een logistieke zone.