Publicatie Composite Presence

De catalogus ‘Composite Presence’ is vanaf nu beschikbaar bij het Vlaams Architectuurinstituut. Gepubliceerd ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling gecureerd door Bovenbouw Architectuur in het Belgisch Paviljoen op de Biennale di Architettura 2021 in Venetië, Italië.

Hoe floreren stad en architectuur samen? Die vraag staat centraal in een scenografie die een stedelijk landschap toont dat bestaat uit een reeks maquettes op schaal 1/15. Project Van Artevelde is één van de vijftig recente projecten van 45 hedendaagse Belgische bureaus die bijdragen aan het denkbeeldige landschap. 

Composite Presence - VAi

Lezing ON4 Woongebouw en Woonomgeving

Dit jaar wordt de ON4 studio ‘Woongebouw en Woonomgeving’ aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft verzorgd door 6 teams met architecten die in de praktijk werken aan stedelijke transformatieopgaven. Op vraag van team Happel Cornelisse Verhoeven architecten geeft Koen Van Bockstal op woensdag 12/05/21 van 12:30-14:00 een online lezing.

Online lezing - ON4
210423-IWM20-gunning

Lange Bremstraat win!

Team BULK + LUBBERS + IRS + KARUUR wint de prijsvraag voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig, aantrekkelijk en levendig stadsdeel aan de Lange Bremstraat te Antwerpen! De Ideale Woning schreef een wedstrijd uit voor de uitwerking van een site met 230 woningen, een crèche en handelsruimte en de toekomstige herbestemming van hoeve Royenborg.

Start Perenpit

Op de site Perenpit te Mortsel zijn de werken van project Edwardshof gestart.

Perenpit

Heli take off!

Team BULK + BUREAU BOUWTECHNIEK + IRS + KARUUR + MISS MIYAGI wint de prijsvraag voor de herontwikkeling van de brandweerkazerne aan de Helihavenlaan te Brussel. Het Brusselse Gewest wenst de programmatische mogelijkheden van de DBDMH-site te onderzoeken.

MSI - SAU schreef een prijsvraag uit voor de studieopdracht naar de toekomstmogelijkheden van dit knap gebouwencomplex, dat representatief is voor de brutalistische architectuur van de jaren zeventig, om zo de komende transformatie ervan te organiseren. Gezien de strategische ligging is de transitie van de huidige DBDMH-site bijzonder belangrijk voor het ontwikkelingsmodel van de hele Helihavensite.

MSI

Composite Presence

De Belgische inzending voor de Biennale Architettura 2021 in Venetië, gecureerd door Bovenbouw Architectuur, toont een maquettelandschap dat de wrijving tussen stad en architectuur in Vlaanderen representeert. Een scenografie die een stedelijk landschap toont dat bestaat uit een reeks maquettes op schaal 1/15. Project Van Artevelde is één van de vijftig recente projecten van 45 hedendaagse Belgische bureaus die bijdragen aan het denkbeeldige landschap.

De zeventiende editie van de architectuurbiënnale in Venetië loopt van 22 mei to 21 november 2021 in Giardini, Arsenale en op verschillende plaatsen in de stad. Ze heeft als thema 'How will we live together?'.

Composite Presence  - Biennale Architettura 2021

BREEAM AWARDS

Cadix geshortlist voor BREEAM Awards 2021. De BREEAM Awards worden jaarlijks georganiseerd en bekronen mensen, projecten en organisaties die toonaangevend zijn op vlak van duurzaam ontwerpen en ontwikkelen. Op de shortlist dit jaar meer dan 50 projecten van over de hele wereld, waaronder ook project Cadix A5 in samenwerking met Sergison Bates en Bovenbouw.

Grootstadsblok Cadix

Meer tuin en meer wijk

Artikel over Open Oproep Schrijverswijk in A+288. Themanummer “The Housing Experiment” toont zowel betaalbare individuele woningen, als collectieve en sociale woonprojecten, zowel in een stedelijke als randstedelijke of rurale context. Projecten ook die getuigen van een zeker experiment met de woondroom of waaruit blijkt dat de architect de gangbare woontypologie in vraag stelt.

Schrijverswijk

A+288_11_Open Oproep Schrijverswijk in Zwijndrecht_0

La nouvelle garde Belge

‘La nouvelle garde Belge’. Artikel over dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen van Schoonhoven in A&MOTS – Le Bulletin d’AMO / Architecture et Maîtres d'Ouvrage.

Pension Van Schoonhoven

Arena-win

Ontwerpteam CLUSTER + BULK + KARUUR + WIT wint de wedstrijd voor de opmaak van het inrichtingsplan Arenawijk Deurne!
AG Vespa schreef een prijsvraag uit voor de herontwikkeling van de Arenawijk in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en VMSW.

Nieuwsbericht AG Vespa