Belgian Building Awards

Project Tripelhuis is genomineerd voor Belgian Building Awards 2023 in de categorie 3-2-1-Façade. Op een dubbel kavel in Deurne bouwden we een groot huis met drie woningen voor twee opdrachtgevers. Eén van de opdrachtgevers woont in de grondgebonden gezinswoning aan de tuin. Twee compacte appartementen erboven worden verhuurd.

De 3-2-1-Façadeaward focust zich op koppelwoningen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy. 

Belgian Building Awards
230113-DTP16-START

Nieuwe Werven

Met het nieuwe jaar begint ook de uitvoering van twee bouwprojecten. In het Puurs start de eerste fase van De Tuinen, de ontwikkeling van een gemengd project met 100 woningen en commerciële ruimtes in opdracht van Van Roey Vastgoed. In Turnhout bouwen we met sociale huisvestingsmaatschappij De Ark 42 sociale woningen op de site Nieuwe Erven.

221222-BLA03-KERST

Een vrolijk en inspiratievol nieuw jaar!

BULK wenst je fijne feestdagen en alvast een vrolijk en inspiratievolnieuw jaar!

Onze kantoren zijn gesloten vanaf vrijdag 23 december 2022.
We zijn terug beschikbaar op 9 januari 2023.

foto Stany Dederen - Technische Dienst Blankenberge - 2007

RES Awards

Grootstadsblok Cadix A5 is genomineerd voor de RES Awards in de categorie Wonen. Voorafgaand aan de ceremonie op 16 februari 2023 zal een professionele en onafhankelijke jury, bestaande uit top vastgoedprofessionals en architecten, stemmen voor een winnaar in elke categorie. Een samenwerking met Bovenbouw architectuur en Sergison Bates architects.

RES Awards

Open Oproep DDS

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat ons team de Open Oproep wedstrijd voor het nieuwe hoofdkantoor van DDS in Dendermonde heeft gewonnen!  Het resultaat van een nauwe samenwerking tussen BULK architecten en Studio Jan Vermeulen.

Een jury van deskundigen en vertegenwoordigers van DDS koos ons team als winnaar uit een internationale selectie van 33 kandidaten.

Het gebouw zal een voortrekkersrol vervullen in wat we het nieuwe werklandschap noemen. Als een genereuze casco kan het project op termijn vele programma’s herbergen. Daarbij nemen we een ambitieus standpunt in op gebied van duurzaam bouwen en circulaire constructieprincipes. De voorgestelde gevelafwerking in bio-based materiaal op basis van het afval dat de afvalintercommunale Verko – zusterorganisatie van DDS en gelegen op dezelfde site – inzamelt, werd door de jury gezien als ‘een gewaardeerde en veelbelovende innovatie’.

Veel dank aan iedereen in ons team, BAS Dirk Jaspaert - IRS Studiebureau - Cluster Landscape - Bureau Bouwtechniek - Bureau De Fonseca.

Open Oproep 4301

Lezing - De Arenawijk van Renaat Braem

Docomomo Belgium organiseert een reeks lezingen over de Arenawijk van Renaat Braem.

De bouwkundige staat van het gebouwde patrimonium van Braem is vandaag zeer problematisch, waardoor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven besluit om de meest waardevolle en karakteristieke woningen in de zuidrand over te dragen aan AG Vespa, die ze voor de particuliere markt zal renoveren in de vorm van een collectief woonproject. Vooral aan de noordrand worden de minst kwalitatieve en meest vervallen onderdelen vervangen. Ondanks een vergaande verdichtingscampagne zet het winnende voorstel van BULK, WIT, KARUUR en CLUSTER in op forse ontharding en kwalitatieve openbare ruimte, met substantieel meer ruimte voor water en groen en een groot park. Koen Van Bockstal geeft een online lezing ‘Het nieuwe masterplan van de Arenawijk’.

‘The Arenawijk of Renaat Braem past, present and future story’ (EN)
Woensdag 30 November 2022, 20h00, online via Zoom

Info en inschrijvingen via Docomomo (EN)

Über ein Haus hinaus

Publicatie Grootstadsblok Cadix in werk, bauen + wohnen 11-2022. Artikel over hoe het project door Bovenbouw, BULK en Sergison Bates zowel in de stedenbouw als met haar architectuur een rolmodel zou kunnen zijn.

werk, bauen + wohnen

Architectuurboek Vlaanderen N°15

Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omgeving. Met projecten Cadix A5 en Stapelplein.

Vlaams Architectuurinstituut

Ville et culture du bâti – Cinq thèses

Fondation Culture du bâti Suisse publiceert een serie notitieboekjes met als thema een kwaliteitsvolle bouwcultuur. Ze zijn ontwikkeld op basis van de presentaties en discussies op het symposium 'Bouwcultuur en de stad' aan de ETH Zürich in 2021, en vervolgens geconsolideerd door het Stichtingsbestuur. 

De stichting presenteert in deze publicatie vijf stellingen voor een kwaliteitsvolle bouwcultuur die zij heeft opgesteld. Onderzoek ‘Pilootproject Wonen: Nieuwe vormen van collectiviteit’ door BULK, Onderzoekscel Stadsontwerp Universiteit Antwerpen, Collectief Noord en CLUSTER wordt aangehaald als voorbeeld van verdichtingsstrategie.

Fondation Culture du bâti Suisse (DE/FR)

Ville et culture du bâti - cinq thèses