Lezing - De Arenawijk van Renaat Braem

Docomomo Belgium organiseert een reeks lezingen over de Arenawijk van Renaat Braem.

De bouwkundige staat van het gebouwde patrimonium van Braem is vandaag zeer problematisch, waardoor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven besluit om de meest waardevolle en karakteristieke woningen in de zuidrand over te dragen aan AG Vespa, die ze voor de particuliere markt zal renoveren in de vorm van een collectief woonproject. Vooral aan de noordrand worden de minst kwalitatieve en meest vervallen onderdelen vervangen. Ondanks een vergaande verdichtingscampagne zet het winnende voorstel van BULK, WIT, KARUUR en CLUSTER in op forse ontharding en kwalitatieve openbare ruimte, met substantieel meer ruimte voor water en groen en een groot park. Koen Van Bockstal geeft een online lezing ‘Het nieuwe masterplan van de Arenawijk’.

‘The Arenawijk of Renaat Braem past, present and future story’ (EN)
Woensdag 30 November 2022, 20h00, online via Zoom

Info en inschrijvingen via Docomomo (EN)

Über ein Haus hinaus

Publicatie Grootstadsblok Cadix in werk, bauen + wohnen 11-2022. Artikel over hoe het project door Bovenbouw, BULK en Sergison Bates zowel in de stedenbouw als met haar architectuur een rolmodel zou kunnen zijn.

werk, bauen + wohnen

Architectuurboek Vlaanderen N°15

Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omgeving. Met projecten Cadix A5 en Stapelplein.

Vlaams Architectuurinstituut

Ville et culture du bâti – Cinq thèses

Fondation Culture du bâti Suisse publiceert een serie notitieboekjes met als thema een kwaliteitsvolle bouwcultuur. Ze zijn ontwikkeld op basis van de presentaties en discussies op het symposium 'Bouwcultuur en de stad' aan de ETH Zürich in 2021, en vervolgens geconsolideerd door het Stichtingsbestuur. 

De stichting presenteert in deze publicatie vijf stellingen voor een kwaliteitsvolle bouwcultuur die zij heeft opgesteld. Onderzoek ‘Pilootproject Wonen: Nieuwe vormen van collectiviteit’ door BULK, Onderzoekscel Stadsontwerp Universiteit Antwerpen, Collectief Noord en CLUSTER wordt aangehaald als voorbeeld van verdichtingsstrategie.

Fondation Culture du bâti Suisse (DE/FR)

Ville et culture du bâti - cinq thèses

excursie L’ardepa

Eind oktober bezocht een delegatie van een 25-tal architecten en stedenbouwkundigen van de associatie L’ardepa (l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes) Antwerpen voor een meerdaagse studietrip. Eric Henrist gaf een rondleiding in de Cadixwijk met bezoek aan Grootstadsblok A5.

L'ardepa
221005-WINVORM_CONSTRUCT

Winvorm - Lezing veerkrachtig bouwen

Hoe meer inzetten op hergebruik van gebouwen, circulariteit en toekomstbestendig/flexibel bouwen?’ Winvorm organiseert een reeks lezingen die ingaan op robuust en toekomstbestendig bouwen. Koen Van Bockstal geeft op dinsdag 11/10/22 een lezing voor de Winvorm-deelnemers en brengt het onderzoek 'Bouwmeester Label -CONSTRUCT' in relatie tot cases uit de ontwerppraktijk van BULK architecten.

220905-SYNCHROON2

Synchroon

BULK architecten en Happel Cornelisse Verhoeve architecten ontvingen op 2 september ontwikkelaar Synchroon uit Utrecht tijdens hun studiereis door Antwerpen. Eric Henrist en Floris Cornelisse gaven tekst en uitleg bij de stedenbouwkundige geschiedenis van het Eilandje en leiden een groep enthousiaste ontwikkelaars rond langs gerealiseerde en geplande projecten in de Cadixwijk.

ARC22 Architectuur Award

Project Grootstadsblok Cadix in samenwerking met Bovenbouw architectuur en Sergison Bates architects is ge-longlist voor de ARC22 Architectuur Award. De ARC Architectuur Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die duurzaamheid en innovatie combineren met verrassende architectuur. Doel van de prijs is duurzaamheid te promoten als integraal onderdeel van het ontwerp. De jury zoekt naar projecten die innovatief zijn op de terreinen van energie, materialen en techniek, die nieuwe normen zetten voor commercieel vastgoed, woningbouw en publieke voorzieningen of die stedelijke en/of ecologische problemen oplossen.

ARC22 Awards (Dutch)
JasperPonjee-08 - Copy

Jasper Ponjee

Na elf inspirerende jaren samenwerken verlaat Jasper Ponjee ons kantoor en partnership. We nemen met pijn in het hart afscheid van onze fantastische collega en trouwe vriend. Jasper begon in 2011 als medewerker bij BULK. Als projectarchitect stond hij in voor gelauwerde projecten, zoals de crèche en woningen Conforta in Deurne en het polyvalent centrum Uytenhove in Lochristi. Daarnaast was hij inspirator en trekkende kracht voor talloze wedstrijden en studies. Met zijn nuchtere maar poëtische insteek, vanuit zijn opleiding als ingenieur bouwkunde en als rabiaat architectuur fanaat, heeft hij een onmiskenbare stempel op ons werk gehad en vele collega's en opdrachtgevers geïnspireerd. Op basis van die waardering, trad hij in 2018 toe als junior partner.

Jasper was de drijfveer en bezieler van het Bouwmeester Label -CONSTRUCT-, dat we als kantoor in 2019 ontvingen. We onderzochten hoe een vernieuwde aandacht voor structuur en overmaat kan bijdragen aan een veerkrachtige, robuuste stad. De tentoonstelling ‘BWMSTR Label Construct, ruimte voor verandering’ in de Singel, toonde het resultaat van het onderzoek en presenteerde handvaten voor een veranderende praktijk.

Vanaf 1 september 2022 verlaat Jasper ons kantoor, om te bezinnen over nieuwe uitdagingen. Jasper zal zich specifieker gaan richten op ontwerp en onderzoek rond architectuur en klimaat. We kunnen alleen maar dankbaar en trots zijn voor de fijne jaren samen en we gaan hem missen. We wensen Jasper alle succes met zijn nieuwe koers en blijven nauw met hem samenwerken, zij het dan onder een ander gesternte.

Voor alle vragen met betrekking tot zijn projecten of opvolging, gelieve zich te richten tot info@bulkarchitecten.be. We zorgen dat je vraag dan bij de juiste persoon terecht komt.

Bouwverlof

Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 8 tot en met 31 juli 2022 wegens bouwverlof.
BULK architecten wenst je een fijne zomer!

foto Uyttenhove Lochristi, © Nick Claeskens 

project Uyttenhove Lochristi